homestart

En åpen kveld for familiekontaktene våre

I koordinatorenes øyne hadde vi en hyggelig og vellykket kveld torsdag 5. april, åpen for alle våre familiekontakter. Etter en presentasjonsrunde av alle, åpnet vi for lufting av problemer og erfaringer man kan ha stått i som familiekontakt. Så var det åpent for forslag til hvordan ulike utfordringer kan løses. Familiekontaktene ble så delt inn i grupper, hvor de fikk ulike utsagn som utfordret dem på deres egne holdninger. Det var lett servering gjennom kvelden, og vi avsluttet med et dikt av Milton Olsen om at sammen blir vi bedre/sterkere.

Tusen takk til våre flotte frivillige som møtte opp til kveldens tema. Vi er både stolte og glade for deres engasjement og tid.

Koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Maria Nordal og Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen.