startpakke trygg sammen 1

Sammen mot vold – gratis opplæring 22. og 29. november

Vi lever i en tid hvor kunnskap og bevissthet er nøkkelen til å bekjempe vold og overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig offentliggjort resultater fra en omfangsstudie som kaster lys på vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i Norge. Dette er en påminnelse om at vold og overgrep fortsatt er en betydelig utfordring i vårt samfunn. Det understreker også viktigheten av forebygging på flere nivåer og behovet for økt kunnskap om vold og overgrep blant innvandrerbefolkningen.

I Ressursvenn fokuserer vi nettopp på forebygging. Her kobles en frivillig ressursvenn sammen med en kvinne som har flyttet ut fra Oslo Krisesenter. I denne sårbare perioden blir ressursvennen en verdifull støtte og medmenneske.

Som en del av årets markering av den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november, skal koordinator i Ressursvenn, Guro Dragset, holde Sanitetskvinnenes nyeste Trygg Sammen-opplæringspakke som heter «Et liv uten vold». «Trygg sammen» er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjøre trygge valg. Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. Derfor er «trygg sammen» tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper.

«Et liv uten vold» – Samtalebasert Opplæring
«Et liv uten vold» er en samtalebasert opplæringspakke som dekker viktige emner, inkludert:

  • Hva er vold?
  • Hvem kan hjelpe hvis du opplever vold?
  • Hvordan er det å leve med vold?
  • Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som opplever vold?Kurset blir ledet av Guro, og gir deg muligheten til å lære, diskutere og dele erfaringer om dette viktige temaet.

Praktisk informasjon:
Dato og varighet: Dette 4-timers kurset er delt over to kvelder. 22. og 29. november
Tid: Kl. 17:30-19:30 begge kveldene
Sted: Solskinnsveien 12

Kurset er gratis, og det vil bli servert middag.

 

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg eller andre på?

Ta kontakt med koordinator på epost guro.dragset@osf.no.