ellenm og guro

Nye frivillige i Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn

Denne høsten har vært preget av engasjement i Oslo Sanitetsforening. Vi har hatt gleden av å arrangere kurs for nye frivillige, både i Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn. I løpet av denne perioden har vi ønsket hele 12 deltakere velkommen til vårt Ressursvenn-kurs, og 4 deltakere til Home-Start-kurs.

Over flere uker har vi fordypet seg i en rekke relevante temaer, med mål om å støtte voldsutsatte og barnefamilier på best mulig måte. Kursene, ledet av koordinator Ellen Margrethe i HSF og Guro i RV, har vært dedikert til å ruste deltakerne for deres kommende omsorgsroller. Deltakerne har fått introduksjoner om Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn og rollene som familiekontakten og ressursvenn. De har også utforsket teorier om verdier, normer og vold, samt gjennomført gruppeoppgaver. I tillegg har vi fått høre fra kulturpsykolog Cecilie Kolflaath Larsen om viktigheten av kultursensitivitet, noe som er avgjørende for å kunne møte individer med ulik bakgrunn med respekt og forståelse. For å være forberedt på ulike situasjoner, har kursdeltakere også tilegnet seg førstehjelpsferdigheter, både for voksne og barn.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle kursdeltakerne som har dedikert sin tid og energi gjennom flere kurskvelder. Vi ser frem til å ha dere med på laget!

Hvis du nå føler deg inspirert og har lyst til å bli med oss, har vi gode nyheter! Det vil bli avholdt nye kurs på nyåret. Følg med på vår nettside og kanaler på sosiale medier fremover for kommende kurs.

Bilde: Koordinator Ellen Margrethe og Guro