Bli med Kløvertur #sammenpåtur på Verdens aktivitetsdag 10. mai.

Design uten navn 11

10. mai er Verdens aktivitetsdag – bli med Kløvertur #sammenpåtur!

Turen går fra Slemdal via Dagalistien og Holmendammen til Oslo Sanitetsforenings lokaler i Solskinnsveien 12, hvor vi avslutter med en deilig lunsj for alle deltakerne.

I 2022 markeres Frivillighetens år. Signalarrangementet #sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10.mai. På denne dagen kommer vi sammen og gjennomfører en dugnad for å få alle med oss på tur.

Det er Norsk Friluftsliv, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsenKreftforeningenNorske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening som står bak #sammenpåtur.

Det er alltid hyggeligere å gjøre ting sammen. Vi vet at det å bevege seg og være ute, spesielt når vi gjør det sammen med andre mennesker, kan gi glede og bedre helse. Samtidig vet vi at dørstokkmila er lang for mange, og at ikke alle kjenner til de mulighetene og tilbudene som finnes i nærheten.

Bli med Kløvertur #sammenpåtur!

Elever Skole Foto Mennesker Instagram Innlegg

Kristin og Noureen er frivillige turledere i Kløvertur, og møter deltakerne utenfor Slemdal T-bane 10. mai kl. 12. Foto: Trym Falkanger / Norsk Friluftsliv

Visste du at Oslo Sanitetsforening har en egen turgruppe? Hver uke samles en gruppe mennesker og går turer sammen i Oslo og omegn. De fleste kjenner ikke hverandre fra før, men praten går livlig fra første øyeblikk. Mange har opplevd å bli gode turvenninner gjennom Kløvertur.

I forbindelse med Verdens aktivitetsdag og kick-off for #sammenpåtur arrangerer Oslo Sanitetsforening Kløvertur 10. mai fra 12:00-14:00. 

Turen går fra Slemdal via Dagalistien og Holmendammen til Oslo Sanitetsforenings lokaler i Solskinnsveien 12, hvor vi avslutter med en deilig lunsj for alle deltakerne. Selve turen tar ca. 1 time og passer for alle, uavhengig av alder, kondisjonsnivå og funksjonsevne. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Turledere Kristin og Noureen møter deltakerne kl. 12 utenfor Slemdal t-bane.

Vi oppmuntrer alle til å invitere med noen du ikke kjenner fra før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne kunne ha trengt en tur, turvenn eller opplevelse utendørs. La oss gå #sammenpåtur!

Det å komme i gang med en aktivitet kan ofte være enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det sammen med. Mange, særlig unge og eldre, oppgir at de er ensomme. Gjennom å bli invitert med inn i frivilligheten vil flere kunne oppleve tilhørighet og bli del av et sosialt felleskap, noe som er en kur mot ensomhet.

Turer til fots er den vanligste fysiske aktiviteten i alle aldersgrupper, og det er også den aktiviteten flest oppgir at de kunne tenke seg å gjøre mer av. Likevel kan både mangel på kunnskap om tilbudene og turmulighetene som finnes skape barrierer for deltakelse.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv under pandemien viser at det er en enorm interesse for friluftsliv her i landet. Imidlertid bekrefter tallene store ulikheter i hvem som deltar. Selv om mange har gått mer på tur, er det også noen grupper som har falt mer fra friluftslivet. Blant visse grupper oppgir mer enn hver tiende nordmann at de har gått mindre på tur under pandemien.

Har du lyst til å delta? Send en melding til turleder Kristin på 932 56 965.

Bli med Kløvertur #sammenpåtur på Verdens aktivitetsdag 10.mai!

 

Mer info om #sammenpåtur finner du på norskfriluftsliv.no. Sjekk ut osf.no/klovertur for en full oversikt over kommende turer.