IMG 9456 1

Vel gjennomført kurs

Fem flotte nye familiekontakter har gjennomført vårt 21-timers kurs for å kunne være frivillig i Home-Start. Vi er meget glade og ekstra stas at vi denne gangen har fått en mannlig frivillig.

Å være frivillig i Home-Start er både givende, lærerikt og ikke minst veldig hyggelig. Hva disse fem nå kan vente seg er at vi kobler dem opp mot en familie som ønsker litt hjelp og avlastning i hverdagen. Dette treffet bruker vi til å bli litt kjent med hverandre og familien forteller litt om hva de ønsker hjelp med. Blir det en god match starter samarbeidet hvor den frivillige besøker familien en dag i uken over en periode på seks måneder.

Det er veldig variert hva de frivillige gjør, men det kan være alt fra trilleturer med de minste, til å hente i barnehagen, hjelpe til med lekser, leke, synge og lese bøker. Ofte kan det være at en forelder trenger hjelp til papirarbeid, forståelse av ulike dokumenter eller bare gode tips til fine aktivitetstilbud eller gjøre seg kjent i nærområdet etc.

Mer om Home-Start

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

Ønsker du flere opplysninger?
Ta kontakt med en av våre koordinatorer:
Maria Saric Nordal tlf. 932 39 476 / maria.nordal@osf.no
Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen tlf. 908 32 147 / ellen.margrethe@osf.no.

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på
www.home-start-norge.no