F0DE863A F97C 4012 BCBF B8DADA977AA3 1

En informativ Nova-rapport om Ressursvenn

Vi i Oslo Sanitetsforening er stolte over pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv», sier daglig leder og prosjektleder May Holen.

Ressursvenner kobler en voldsutsatt kvinne, som ønsker å reetablere seg utenfor det voldelige forholdet, med en frivillig Ressursvenn. Pr. i dag har 90 voldsutsatte kvinner hatt en ressursvenn, og kun to som har vært i kobling, har flyttet tilbake til overgriper. Dette er gode tall, da ca en av fire som ikke har hatt en ressursvenn statistisk flytter tilbake til overgriper. Prosjektet har slik vært en suksess.

I dag lanserte Nova sin evalueringsrapport om «Ressursvenner-guider til ny giv». Rapporten er informativ og kommer med flere gode tilbakemeldinger på prosjektet. Frivillige og deltakere i pilotprosjektet har vært intervjuet som sine erfaringer, og det har også nåværende og tidligere koordinatorer i Oslo Sanitetsforening.

En av hovedanbefalingene i rapporten er at prosjektet må fortsette. OSF har innført dette som en del av den faste virksomheten hos oss, og nasjonalt innfører også Norske Kvinners Sanitetsforening dette som en nasjonal aktivitet. Selv om vi i OSF ikke hadde ideen til Ressursvenner, så føler vi vi at vi har hatt en viktig rolle i utviklingen av dette viktige tiltaket for voldsutsatte kvinner.

Det har sin naturlige sammenheng med at de aller fleste koblinger har kommet via Oslo Sanitetsforening, og at vi har forsøkt å bruke den kunnskapen dette har gitt oss til å utvikle rutiner og maler som benyttes andre steder, også i det nasjonale prosjektet.

Vår viktigste erfaring er vel at det er viktig å dele erfaring. At vi i Oslo Sanitetsforening evner å formidle den erfaringen vi opparbeider oss med alle de som jobber med dette andre steder, og motsatt. Vår koordinator Goke Bressers er medlem i den nasjonale ressursgruppa, og bidrar med våre erfaringer og kunnskap i denne.

Det viktigste vi i OSF tar med oss fra rapporten er at det helt avgjørende at våre frivillige får god informasjon, opplæring og veiledning i rolle og metodikk. Det er svært krevende å bistå mennesker i krise, og da må vi som organisasjon sørge for at de frivillige har nok kunnskap om dette.