Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Ønsker du å lære norsk, eller du vil hjelpe andre med sin norskopplæring? Språkvenn er åpen for alle som ønsker å delta.

Språkpraksis er et tilbud for kvinner som ønsker å praktisere norsk. Et uformelt og hyggelig møtested, drevet av frivillige. Torsdager fra kl.13.00-kl.15.00.

Vold mot kvinner

Prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode.

Ungdom

Helt siden 2012 har OSF drevet «Sisterhood» – et tilbud for ungdomsskolejenter fra området Ris, Hovseter og Smestad. Sisterhood er en møteplass hvor en fast gruppe jenter møtes ukentlig, og har det hyggelig sammen. Sisterhood skal være med på å styrke jentenes selvtillit. Vennskap og respekt er noe vi er ekstra opptatt av.

Café S: Café S er et tilbud til tidligere og nåværende Sisterhood-jenter, deres venninner, og andre interesserte ungdomsskolejenter. Dette er et fristed, hvor alle skal få være akkurat den de er! Vi har alltid et nytt og morsomt tema og/eller aktivitet på våre kafékvelder.

«Soul Sister»: Å få en ”Soul Sister” innebærer at du får en «storesøster» – en trygg voksenperson som det er godt å snakke med om alt som opptar deg. ”Soul Sisters” er et gratis tilbud for tidligere og nåværende Sisterhood-jenter.

Kreativitet

Venner på Tvers er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn. Her er det koselig stemning hvor man både kan være sosial, gjøre noe meningsfylt, og strikke i fellesskap.

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

Gjenbruk

Vi i Oslo Sanitetsforening synes gjenbruk er topp! Derfor har vi fått oss vår egen lille bruktbutikk på det koselige loftet i Solskinnsveien 12. Kjøp et plagg til 20 kr, og legg gjerne igjen rene, fine og hele klær. Inntektene går til OSFs arbeid.