Å få en ”Soul Sister» innebærer at du får en «storesøster» – en trygg voksenperson som det er godt å snakke med om alt som opptar deg. ”Soul Sister” er et gratis tilbud for tidligere eller nåværende Sisterhood-jenter. Som ”soul sisters” møtes man opptil to ganger i måneden. Hvert møte er beregnet til ca. to timer. Da kan man enten gå på cafe, gå en tur eller bare møtes for en prat i Solskinnsveien.

Vi som jobber som ”soul sisters” er ikke terapeuter, men voksne jenter som ønsker å være støttespillere, en type «storesøster». «Soul Sister» skal være et tilbud til de som fortsatt kjenner et behov for å snakke med en trygg voksenperson, utenfor skole og hjem. Som storesøstre ønsker vi å bygge videre på den relasjonen vi alt har skapt på Sisterhood, ved å lytte, stille spørsmål, være fordomsfrie og støttende.

Vi har taushetsplikt, slik at alt som blir snakket om vil blir mellom oss. Hvis vi opplever at du trenger mer hjelp enn det vi kan gi deg, vil vi kontakte noen vi kjenner som vi mener kan gi deg den hjelpen du trenger. Dette vil skje i samarbeid med deg.

Det er også mulig å få en ”Soul Sister” du ikke har møtt før, da tar vi kontakt med Sisterhood Bydel Frogner som har denne ordningen.

Ønsker du en ”Soul Sister”? Skrive en e-post til: susanne.urberg@osf.no.

Dette må være med i mailen: Navn, skole/klasse, mobilnummer, adresse, og hvorfor du kunne tenke deg å bli med på storesøsterordningen ”Soul sister”.