5087397 3494845

Home-Start+

Endelig kan vi informere dere om at OSF har vedtatt å starte et nytt prosjekt som heter «Home-Start+» fra 2020 under forutsetning av ekstern finansiering.

Etter mange år med et meget vellykket Home-Start prosjekt har vi fått såpass mange forespørsler på hvorfor dette tilbudet ikke finnes for eldre barn.

Kriteriet for å få Home-Start er at et av barna er under skolealder, vi har dessverre måttet si nei til flere familier som så absolutt skulle behøvd noen hjelpende hender, men barna går på skole og er for «gamle». Vi ser at behovet for hjelp med eldre barn er vel så stort.

Home-Start+ vil være for barn fra 6-16 år. «Oppgavene» familiene trenger hjelp med er alt fra å hente barna på skolen, hjelpe til med hjemmelekser, følge til/fra ulike aktiviteter, være en god rollemodell og samtalepartner som møter barna på deres nivå, være en god støtte for foreldre, hjelpe til med oversettelser av div dokumenter, hjelpe til med integrering i det norske samfunn, trygge foreldrene på det gode de gjør etc.

Vi håper at Home-Start+ vil bli en like stor suksess som Home-Start.

Det å ha en tillitsfull og trygg voksenperson, som er der kun for deg, som ser deg, lytter til det du har å si, og som ikke dømmer deg – har stor betydning for de barna/ungdommene som trenger litt ekstra støtte. Det er viktig å snakke om de tingene som oppleves vanskelig. Det motsatte vet vi kan bidra til psykiske helseplager. Fordi det ikke alltid er like enkelt å dele alt med sine nærmeste, fordi vi har inntrykk av at skolene ikke har kapasitet til å dekke barn/ungdommenes oppfølgingsbehov gjennom dagens helsesøsterordning og fordi mange barn/ungdommer ikke kommer seg ut og er sosiale – mener vi at Home-Start+ vil være et godt og viktig bidrag.

Vi håper også at «Home-Start+» vil være til hjelp for foreldrene, som gjennom dette tilbudet kan trygges på at barn/ungdommene deres har noen å snakke med – samt at de også kan få litt avlastning, slik at de selv får mer overskudd. Dette vil sannsynligvis også få en ringvirkning på eventuelle søsken, som mest naturlig også vil være påvirket av situasjonen i en eller annen grad.

Er det slik at du ønsker å bidra av din tid, være en støttespiller og et godt medmenneske og samtidig stifte nye bekjentskaper og få masse god energi, da anbefaler vi deg å bli frivillig familiekontakt.

Alle som ønsker å bli frivillige familiekontakter hos oss må gjennomføre et kurs som går over 8 kurskvelder. Kurskveldene er meget lærerrike og interessante med mange spennende temaer. Enkelte av kurskveldene har vi eksterne foredragsholdere som har relevant erfaring og kunnskap på feltet.

KURSET FOR DEN FRIVILLIGE VIL OMHANDLE TEMAER SOM;

 • Hva innebærer frivillig arbeid?
 • Hjelperrollen – ansvar og grenser.
 •  Hva er en god ungdomstid – familie og oppvekst.
 •  Tenåringsfamilien. Hvem er de og hvilke behov har de? Utfordringer, fristelser etc.
 •  Førstehjelpskurs.
 •  Rusmidler og nettvett.
 •  Mobbing.
 •  Selvskading.
 •  Ungdom og seksualitet.
 •  Ensomhet.
 •  Kultursensitivitet.
 • Engasjement og grenser.
 •  Å verne barns trygget.
 •  Kommunikasjon.
 •  Verdier og holdninger.
 •  Spesielle utfordringer hos familier med barn med særskilte behov.
 •  Etiske dilemmaer, taushetsplikt og varslingsplikt.

Nytt kurs starter opp i august, mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Vi gleder oss veldig til å sette igang dette spennende og ikke minst givende prosjektet!