krokus 650 2

Søk midler fra OSF’s legater og fond!

Oslo Sanitetsforening har fond og legater med formål om å yte økonomisk støtte innenfor forskning, revmatisme og OSF’s institusjonsarbeid.

Søknadsfrist er 1. april!

Kontakt administrasjonen ved spørsmål eller for å få tilsendt søknadskjema.

Oslo Sanitetsforening venners fond

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til enkeltpersoner og andre, herunder forskning, til beste for den virksomhet som ligger under Oslo Sanitetsforenings formål og arbeidsoppgaver til enhver tid. Revmatikersaken tilgodeses, herunder støtte til hjelpemidler for enkeltpersoner og forskning, samt videreutdanning av ansatte i Oslo Sanitetsforenings egne organisasjoner.

Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom med revmatisk sykdom og barn og ungdom i Oslo Sanitetsforenings egne institusjoner.