Kjære alle medlemmer i Oslo Sanitetsforening

På vegne av oss alle i administrasjonen vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Daglig leder May Holen

Vi håper dere alle kommer innom oss i løpet av neste år, om det er på et medlemsmøte, på sommerfest eller på neste års julebord, så vil vi sette stor pris på det. For i 2022 håper vi på at vi kan gå tilbake til normal drift, med flere åpne arrangementer og enda mer aktivitet i huset vårt.

Alle frivillige gjør en helt fantastisk og uvurderlig jobb, enten det er i Home-Start Familiekontakten eller det er i Kløvertur, Språkvenn, Sisterhood eller Ressursvenn. Eller en av de andre aktivitetene vi har i vår forening. Av og til tar frivillige kontakt med oss og foreslår nye aktiviteter – som de gjerne ønsker å starte selv. Denne uka tok et mangeårig medlem kontakt med forslag til nye, spennende aktiviteter – som vi i administrasjonen tar med oss i idébunken når styret skal behandle strategien for aktivitetene de neste fem årene. Strategi- og handlingsplanen skal behandles på årsmøtet i mars, og vi håper på stort engasjement og interesse for hva OSF skal jobbe med videre.

Som daglig leder er jeg utrolig stolt over alle ansatte som har stått på og tilrettelagt for gode aktiviteter i løpet av året som har gått. Ansatte har vist kreativitet og engasjement for jobben sin til det beste for medlemmer, frivillige og deltakere. Sammen med alle som på ulike måter bidrar til det beste for OSF skal vi i de neste årene sørge for at OSF fortsetter med gode humanitære tiltak!

Julehilsen fra

May Holen
Daglig leder