Julehilsen fra foreningsleder

Julehilsen 2021

Året 2021 går snart over i historien. Også i dette året har pandemien preget dagligliv og foreningsaktiviteter. Nye virusvarianter har dukket opp, og det har vært en vanskelig tid med nedstenginger, karantene og ensomhet. De fleste kurs, styre- og medlemsmøter har blitt avhold digitalt.

Berit

Foreningsleder Berit Mork Nordby

26. februar 2021 fylte Oslo Sanitetsforening 125 år som landets første sanitetsforening. Vi hadde sett frem til å feire dagen i eget sanitetshus, men pga. smittevern-tiltak ble arrangementet gjennomført i leide lokaler den 26. august. Det ble en fin og verdig markering av vår stolte historie. I Oslo Sanitetsforening ser vi det som vår plikt å forvalte arven skapt av dyktige sanitetskvinner helt tilbake til 1896 da Fredrikke Marie Qvam grunnla organisasjonen.

Med frivillighet som drivkraft er vår forening med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter. Så langt det har vært mulig, har alle våre aktiviteter og besøksordninger vært aktive i løpet av året. Det betyr så enormt mye for den det gjelder. Nytt i år er  «Motherhood – mor i nytt land», et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrer mødre som oppdrar barn i Norge. Vi har store forhåpninger til at dette skal være nyttig lærdom.

Landsmøtet 2021 vedtak å prioritere følgende områder i strategiperioden:

  • Fremme kvinners helse og livsvilkår
  • Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
  • Skape trygge lokalsamfunn

Dette er områder som vår forening gjennom historien har sett verdien av og støtter fullt ut. Livsvilkår og kvinnehelse støttes på forskjellige måter gjennom aktiviteter og opplysningsarbeid, forskning støttes økonomisk gjennom våre legater. Flere av våre tilbud er rettet mot barnefamilier, og mot barn og unge spesielt gjennom Brusetkollen barnevernsenter. Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av barns utvikling og oppvekstsvilkår. Vi er også aktivt med i N.K.S. omsorgsberedskapsgruppe. Frivillige organisasjoner har en viktig oppgave med å støtte opp der det offentlige tilbudet ikke er godt nok.

Vi er svært takknemlig for økonomisk støtte fra Oslo kommune til aktivitetene Home Start-Familiekontakten, Språkvenn og Ressursvenn. Det er nyttige bidrag til arbeidet vårt som utføres til beste for lokalmiljøet og Oslo by.

På vegne av styret i Oslo Sanitetsforening vil jeg takke medlemmer, frivillige og ansatte for det gode og nyttige arbeidet som utføres, og ønske alle

Riktig God Jul og Godt Nytt År!

Foreningshilsen fra

Berit Mork Nordby