Nyttårsforsett med mening: bli frivillig

Visste du at dagene etter jul og nyttår er da flest er innom Frivillig.no? Å bli frivillig i en organisasjon er et svært populært nyttårsforsett. Starten på et nytt år er for mange en tid for refleksjon, så det er kanskje ikke så rart at mange ønsker å engasjere seg i noe større enn seg selv akkurat da. I Oslo Sanitetsforening har vi så mange engasjerte frivillige, og tilbakemeldingen vi får er at det å være frivillige er noe som gir mer enn det tar. 

Uansett hvor sliten jeg er når jeg kommer, opplever jeg å sitte igjen med mer energi og en god følelse i kroppen når jeg går, sier en frivillig. 

Hva brenner du for?

Som frivillig i Oslo Sanitetsforening vil du møte mange hyggelige mennesker, samt lære mye om deg selv og andre! Det frivillige arbeidet i OSF er variert og vi har en rekke spennende prosjekter du kan delta på:

Cream Minimalist International Volunteer Day Instagram Post With Colorful Hands Illustration

Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier hvor barna er mellom 0-16 år i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Bli Lesevenn, og vær med på å glede voldsutsatte barn. OSF søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

Motherhood – mor i nytt land er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for minoritetsspråklige og norskspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Ønsker du å lære norsk, eller du vil hjelpe andre med sin norskopplæring? Språkvenn er åpen for alle som ønsker å delta.

Folkehelse

Onsdagstreffen er et gratis tilbud for alle kvinner som ønsker en sosial og hyggelig arena å gå til, bli kjent med andre kvinner og rett og slett bare ha det gøy. Hver onsdag er dørene i Solskinnsveien åpne fra kl.17.30 – kl.19.30. Det er frivillige som holder i prosjektet, og de starter alltid kvelden med å servere et godt måltid, og leder kvinnene i samtaler om interessante temaer, spiller spill, eller ulike aktiviteter.

Kløvertur er et nytt gratis lavterskeltilbud i Oslo Sanitetsforening. Våre frivillige leder en turgruppe som samler kvinner i alle aldre til hyggelig samvær med andre hvor man kan opplevd gleden av fysisk aktivitet og fellesskap. Turene går over hele Oslo, og tilpasses til deltakerne.

Bli frivillig som gruppeleder i sisterhood

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter».

Sisterhood består av en fast gruppe med 10-12 jenter 8. trinn som møtes ukentlig gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken. Vi samarbeider med Sisterhood Norge som er forankret i Oslo kommune.

Bli frivillig for voldsutsatte kvinner

Prosjektet Ressursvenn knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller for kvinner som befinner seg i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

Kreativitet

Strikk for premature er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn innlagt på Ullevål Universitetssykehus. Her er det koselig stemning! Deltar man her får man både vært sosial, gjort noe meningsfylt og strikket i fellesskap.

Vi jobber også med å utvikle nye, kreative prosjekter våren 2022. Har du noe du kunne tenke deg å bidra med? Send en epost til oslo.sanitetsforening@osf.no.

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. deres viktigste oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon, samt å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.