B9A4332

GOD SOMMER!

Vi beveger oss nå inn i juli måned, og enda et vellykket halvår er lagt bak oss. I Solskinnsveien 12 har det yret av liv denne våren. Både småbarn, ungdom og kvinner og menn i alle aldre har benyttet seg av våre tilbud – enten som deltaker, medlem eller frivillig. Og vi er stolte av alt det fine arbeidet som gjøres! Prematurstrikk, russekampanjen «Ja betyr ja», sykurs, fastelavnsrisbinding og salg, Språkvenn, Språkpraksis på dagtid, Lesevenn på Oslo Krisesenter, Sisterhood, Ressursvenn, Home-Start Familiekontakten, Kvinneprat på Tvers og sommerfesten – ja listen over alle våre virksomheter og arrangementer er lang. Vi i administrasjonen vil benytte denne anledningen til å takke alle dere som har tatt del og vist interesse og engasjement denne våren! Vi er så takknemlige for at vi har med oss så mange gode mennesker på laget. Så takk!

Juli blir en stille måned i OSF. Sisterhood-jentene har hatt sitt siste treff, Kvinneprat på Tvers har gått inn i feriemodus, Språkvenn tar en sommerpause, kvinnene som strikker til prematurbarn ved Ullevål Sykehus har tatt ferie, samt at alle de andre virksomhetene på huset, slik som Ressursvenn og Home-Start Familiekontakten også har lagt om tempoet. Det er tid for evaluering, idemyldring, planlegging – og ikke minst litt ferie.

Til høsten starter vi opp igjen med et spennende og innholdsrikt program. Vi har blant annet invitert Julie Winge, som skal holde et foredrag om alkoholisme. Vi får besøk av Finn Schjøll, det blir Halloween-fest, julebord og mye, mye mer. Program kommer, så følg med!

Med dette lille bildedrysset, så takker vi for en fin vår – og ønsker dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Oslo Sanitetsforening

FOTO: Monica Jenssen ARTandEYE 


B9A4281 B9A4325 B9A4528 B9A4372 B9A4541 B9A4434 B9A4511 B9A4313 1 B9A4258 B9A4203 B9A4332 B9A4241B9A4420