Oslo Sanitetsforening har mange legater/fond fremkommet ved et stort antall testamentariske gaver i årenes løp. Hjelp oss med å gjøre legatene kjent!

Legat for revmatiske pasienter
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til revmatiske pasienter, herunder yte bidrag til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler.

Utdannelse for revmatiske pasienter
Legatets formål skal være å yte hjelp til yrkesutdannelse for revmatiske pasienter.

Legat til videreutdanning av sykepleiere og andre ansatte v/OSF
Legatets formål skal være å yte økonomisk støtte for videreutdanning av sykepleiere og andre ved OSFs institusjoner.

Hennums fond
Legatets formål skal være å virke til beste for pasienter ved OSFs institusjoner.

Kjøbmand C. J. Christophersens fond
Fondets formål skal være å yte økonomisk hjelp til barn ved OSFs institusjoner.


HER FINNER DU SØKNADSSKJEMA:

OSFs venners fond og andre fond
Fondets formål er å yte økonomisk støtte til enkeltpersoner og andre, herunder forskning, til beste for den virksomhet som ligger inn under OSFs formål og arbeidsoppgaver.

Legater for barn og unge
Ellen M. Thrap
Legatets formål er å yte økonomisk bistand til barn og unge med revmatiske lidelser.

Legat til arbeid med forskning innen revmatisme
Legatets formål skal være å bidra til eller belønning for forskning av  revmatiske sykdommer.