blur close up focus ground 401213

Oslo Sanitetsforening har to legater og fond. Siden foreningen startet har flere testamentert gaver for å støtte vårt viktige bidrag i samfunnet. Hjelp oss med å gjøre legatene kjent!

Oslo Sanitetsforening venners fond

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til enkeltpersoner og andre, herunder forskning, til beste for den virksomhet som ligger under Oslo Sanitetsforenings formål og arbeidsoppgaver til enhver tid. Revmatikersaken tilgodeses, herunder støtte til hjelpemidler for enkeltpersoner og forskning, samt videreutdanning av ansatte i Oslo Sanitetsforenings egne organisasjoner.

Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom med revmatisk sykdom og barn og ungdom i Oslo Sanitetsforenings egne institusjoner.

Husk søknadsfristen er 1. april.

Du kan laste ned søknadsskjema her.