Julehilsen fra foreningsleder

Kjære medlemmer, frivillige, deltakere og venner av Oslo Sanitetsforening. 

4B9A0208 copy 2

Det nærmer seg jul og vi går inn i de siste dagene av 2022. 

I Oslo Sanitetsforening ser vi tilbake på et år preget av svært høy aktivitet og stor etterspørsel etter både å få bidra som frivillig og å få delta i våre aktiviteter. 

Dette året gjenåpnet vi for fullt etter pandemi og nedstengning, og det har vært et travelt år. 

Krigen i Ukraina har preget hele 2022, og den har påvirket tilværelsen også hos oss i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Det har vært en sterk opplevelse å få ta i mot ukrainske flyktningemødre- og barn og kunne ønske dem velkommen til å ha en fast sosial møteplass hos oss med trygge rammer.  

En gang i uken møtes ukrainske flyktningekvinner hos oss for å dele erfaringer, knytte nye vennskapsbånd, lage mat sammen, og lære seg norsk og få kunnskap om Norge. På denne måten kan de kjenne varmen fra fellesskapet i en krisesituasjon, der alt er nytt og fremtiden helt uviss. Sanitetskvinnene har en sterk tradisjon med å bidra i krigs- og krisetider. Vårt tilbud til ukrainske mødre og deres barn er både kvinnehelse og forebyggende folkehelse. Det er et stort privilegium å få kunne bidra. 

Apropos kvinnehelse, så er 2022 også året da dette temaet virkelig fikk bredt fokus i både media og blant folk flest. Det bidrog også til at vi i Oslo Sanitetsforening fikk flere nye medlemmer. Det er vi så glad for! For nettopp kvinnehelse er selve fundamentet i det engasjementet norske sanitetskvinner bidrar med året rundt for å bedre kvinners livsvilkår, skape trygge lokalsamfunn, og bidra til at barn og unge i sårbare livssituasjoner får støtte og omsorg som gir dem en bedre hverdag. I Oslo Sanitetsforening har vi flere ulike tilbud som har som mål å bedre livsvilkår for kvinner, familier og barn og unge. Ønsker du å vite mer eller bli frivillig, kan du lese mer her. 

Og det er stadig flere som trenger at vi i Oslo Sanitetsforening er der for dem. Med økende fattigdom og en urovekkende stigning i psykisk uhelse blant unge, og med krig i Europa, dramatisk økning i levekostnader og strømkrise i tillegg, ser vi hvordan dette påvirker familiesituasjonen negativt for mange. 

Forskning forteller oss at økende fattigdom påvirker hele samfunnet vårt i form av psykisk uhelse, økt familievold, rus, kriminalitet og utenforskap. Økonomiske bekymringer tærer på folkehelsen på alle plan. Situasjonen er bekymringsfull. Da er det meningsfullt å få bidra til å gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger det. 

Og snakk om å gjøre en forskjell: I 2022 markerte vi hundreårsjubileet til Brusetkollen, vår flotte barnevernsinstitusjon i Asker som også tilbyr forsterket fosterhjem, ettervern og familierådgivning i tillegg til faste institusjonsplasser. Jeg vil benytte anledningen til å takke ledelsen og de ansatte for den så viktige innsatsen deres og for den forskjellen de gjør for barn, unge og familier, – for mange av dem som Brusetkollen hjelper er dette en livsviktig forskjell. 

Året vi legger bak oss har også vært preget av kvinnene som gikk foran og la ned innsats for å bygge frivilligheten: I Oslo Sanitetsforening takket vi i styret av Berit Mork Nordby som styreleder i etter mange års dedikert innsats for foreningen. 

Vår tidligere daglig leder og foreningsleder Synneve Munthe gikk dessverre bort tidligere denne høsten. Også hun bidro til utvikling og vekst for foreningen gjennom helhjertet innsats i flere ulike roller i foreningen gjennom mange tiår. 

Vi står alle på noens skuldre, og i sanitetskvinnenes historie er dette virkelig sant: Det er en unik arv jeg og mine gode styrekolleger i Oslo Sanitetsforening har fått muligheten til å videreføre etter ildsjeler som Berit og Synneve. 

I disse dager har vi også fått ny daglig leder i Oslo Sanitetsforening, ifm at tidligere daglig leder gjennom tolv år, May Holen, går videre til nye utfordringer. På vegne av styret og de ansatte vil jeg rette en takk til May for hennes engasjement og innsats i Oslo Sanitetsforening gjennom et tiår med målrettet fokus på økt aktivitet og videreutvikling av tilbudet vårt til deltakere og frivillige.  

Goke Bressers overtar som fungerende ny daglig leder i Oslo Sanitetsforening. Mange av dere kjenner allerede Goke fra hennes jobb som koordinator for ressursvenn og lesevenn hos oss siden 2019. Det er en stor glede å ønske Goke velkommen i rollen som ny daglig leder, og vi ser frem til samarbeidet!  Styret vil også på tampen av året takke både Goke og de øvrige ansatte i Oslo Sanitetsforening for en strålende innsats i 2022. Tusen takk for det dere gjør for medlemmene og deltakerne våre,  og for våre mange frivillige. Dere gjør Oslo til en varmere by for oss alle! 

Til sist før vi tar juleferie, vil jeg minne om årsmøtet vårt den 20. mars der medlemmene våre også skal velge hvem som skal med videre i styret vårt. Fristen for å sende inn forslag til kandidater til styrevervene som er på valg er 31. Desember. Jeg vil med dette oppfordre alle medlemmer til å både selv vurdere eget kandidatur og også sende inn forslag til på andre aktuelle kandidater, til valgkomiteen vår. Du finner mer info her. 

Til alle dere som er med oss i Oslo Sanitetsforening som medlemmer, frivillige og deltakere, vil jeg takke for året som vi nå legger bak oss. På vegne av styret og alle oss i Solskinnsveien 12 ønsker jeg dere det beste for julehøytida og alt godt for det nye året. Ta vare på hverandre. Vi sees i 2023! 

Gode julehilsener fra Maria, foreningsleder