Vi ønsker oss forslag til styrekandidater ifm styrevalget i 2023!

Vil du bidra til utviklingen av Oslo Sanitetsforening som organisasjon og virksomhet?  Eller kjenner du noen som kunne være en ressurs i styret? Da vil vi gjerne høre fra deg. Frist for å sende inn forslag er 21. januar!

Styret nede m macÅ ha et styreverv i Oslo Sanitetsforening innebærer en unik mulighet til å få være med og påvirke den strategiske utviklingen av foreningen. Oslo Sanitetsforening har tre datterselskaper i tillegg til å drive frivillig virksomhet med base i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Et styreverv i Oslo Sanitetsforening innebærer samtidig et stort ansvar, der du er med på å forvalte store verdier og en historisk arv. Vi har styremøter ca. en gang i måneden. I tillegg må du påregne noe tid til annen ekstern møtevirksomhet og deltakelse i foreningens arrangementer  / representasjon ved behov. Det er viktig at du har tid og motivasjon til å bidra i styrearbeidet.

På årsmøtet 20. mars 2023 skal det velges:

Nestleder for 2 år

Tre styremedlemmer for 2 år

  • Forslagene må sendes inn skriftlig til valgkomiteens leder
  • Det må fremgå av forslaget hvilket verv kandidaten stiller til valg på
  • Kandidaten(e) må ha sagt seg villige i forkant av at de blir foreslått
  • Det må oppgis navn, adresse og telefonnummer på kandidaten
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til valgkomitéen v / valgkomiteens leder Hilde Rosenberg innen 21. januar 2023: hilde@hrmcoach.no

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før har stemmerett. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.