Avskjedshilsen fra May Holen

Kjære alle sammen,

Daglig leder May Holen

I disse dager fratrer jeg min stilling som daglig leder i Oslo Sanitetsforening, og vil gå videre til ny jobb og nye oppgaver.Derfor vil jeg si til dere alle: Tusen takk for 12 lærerike og spennende år sammen med dere i Oslo Sanitetsforening! 12 år som daglig leder betyr 12 år med ulike utfordringer, prosjekter og aktiviteter.

I løpet av disse årene har medlemstallet og antall aktiviteter økt betydelig, og tilskuddet fra det offentlige har gått fra kr 0 til ca 2 millioner kroner. Vi har sammen gjennomført viktige prosjekter. Jeg nevner for eksempel Sisterhood og Ressursvenn, som OSF startet med først av alle foreningene i sanitetskvinnene, og deretter ble landsomfattende. På vegne av OSF har jeg mottatt to nasjonale priser for Ressursvenn, en aktivitet som alltid vil stå mitt hjerte nær.

Men det er ikke tallene eller prisene jeg vil huske når jeg fratrer – det er alle de fine folka som ER Oslo Sanitetsforening. For hver og en av dere bidrar til det gode arbeidet som gjøres i foreningen – til gode arrangementer og gode aktiviteter. For Oslo Sanitetsforening er den eldste, en av de største og en av de mest ressurssterke foreningene i Sanitetskvinnene. Og den viktigste ressursen er alltid menneskene.

Jeg vil heie på dere fra sidelinja, og avslutter med mottoet:

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Tusen takk for meg, og lykke til videre!