Stop Violence Poster

I år vil rundt 200 barn feire jul på et krisesenter

For de fleste av oss er julen en tid for familie, tradisjoner og hygge. Dessverre er det mange som går rundt med en vond klump i magen når julen nærmer seg. For noen er det en tid preget av utrygghet, usikkerhet og vold.

Mellom 1600 – 2000 kvinner bor hvert år på et av landets krisesentre. De oppsøker beskyttelse fra hjemmet som skulle ha vært en trygg havn, ofte sammen med barna sine.  I år vil rundt 200 barn feire jul på et krisesenter, ifølge NTB.
 
shutterstock 45612634Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt etter at den akutte fasen på et krisesenter er over.
Tiltaket er et viktig bidrag for å styrke voldsutsatte kvinners mulighet til å bryte ut av en voldelig relasjon, og har en viktig forebyggende og bekjempende effekt.
I samarbeid med Oslo krisesenter har vi bidratt til at kvinner får muligheten til å starte på nytt, skape trygge liv for seg selv og sine barn, og de har hjulpet voldsutsatte kvinner til å styrke sine liv uten en voldsutøver i hjemmet. På denne måten forebygger de også at barn vokser opp med vold i hjemme.

Som medlem i Oslo Sanitetsforening støtter du vårt arbeid mot vold, og bidrar til å sørge for at tilbud som Ressussvenn kan fortsette.

Støtt oss i arbeidet – bli medlem i dag og betal i januar.

MELD DEG INN VED Å TRYKKE HER. 

NB! Husk å oppgi Oslo Sanitetsforening som ønsket forening.