Vi ønsker flere kandidater til verv i styret i OSF

Det finnes mange måter å engasjere seg i Oslo Sanitetsforening. Ved å ta på seg et styreverv har man mulighet til å påvirke foreningen i riktig retning. Har du forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening?

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før har stemmerett. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

Styret i sofaenFrist for innsending av forslag til kandidater utsettes til 20. februar 2022. 
På årsmøtet 2022 skal det velges:
  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2021 består av: Hilde Rosenberg, Svetlana Ivanova og Hilde Wiese.

Styret nede m mac
  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.
Forslagene sendes til valgkomitéen innen 20. februar 2022: