World Mental Health Day Instagram Post 1

Oppstart av våre tilbud etter juleferien

Endelig er vi tilbake til hverdagen, og våre aktiviteter begynner som smått å starte opp igjen etter juleferien. Her kommer en liten oversikt over når våre tilbud starter opp igjen:

Kalender hva skjer 1 1
  • 11 januar, kl. 12-14: Strikk for premature. Mulighet til å hente garn eller levere ferdige produkter, og sitte å strikke i hyggelig selskap. Husk å bruke munnbind på vei inn og ut av lokalene

 

  • 11 januar, kl. 17-19: Jentegruppa Sisterhood. Første samling for våre tenåringsjenter etter juleferien.
  • 13. januar, kl. 17:30-20:30: Kurs for nye frivillige familiekontakter i Home-Start. Kurset går over åtte uker, før de frivillige kobles til en familie i en periode på 6 måneder.
Språkvenn planlegger oppstart 18. januar, mens Onsdagstreffen satser på å være i gang igjen 26. januar. Vår Kløverturgruppe jobber med en ny turplan, og vil starte med turer senere i januar. Mer informasjon om disse tilbudene kommer fortløpende.
 Vi gleder oss til å se dere igjen!
Styret nede m mac

Vi ønsker flere kandidater til verv i styret i OSF

Det finnes mange måter å engasjere seg i Oslo Sanitetsforening. Ved å ta på seg et styreverv har man mulighet til å påvirke foreningen i riktig retning. Har du forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening?

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før har stemmerett. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

Styret i sofaenFrist for innsending av forslag til kandidater utsettes til 20. februar 2022. 
På årsmøtet 2022 skal det velges:
  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2021 består av: Hilde Rosenberg, Svetlana Ivanova og Hilde Wiese.

Styret nede m mac
  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.
Forslagene sendes til valgkomitéen innen 20. februar 2022: 

 

World Mental Health Day Instagram Post

Noen å høre til – Fafos evaluering av Ressursvenn

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. I desember publiserte Fafo sin evaluering av mentorordninger for unge som har brutt med familien sin. Oslo Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn er et av tiltakene som ble evaluert i forskningsrapporten.

20799 c648bd873254c4282d7487dee7e0618a

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble gitt i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap av Solberg-regjerningen i 2017. Mentorordningen ble utviklet i samarbeid med frivillige organisasjoner på feltet, og skulle «bidra til at utsatte får hjelp og støtte til en selvstendig tilværelse.»

Ressursvenn i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening startet som et pilotprosjekt i Oslo Sanitetsforening i 2016, og har senere blitt utvidet til et nasjonalt tilbud.

Ressursvenn er et tiltak i arbeidet mot vold til som går ut på at frivillige i Oslo Sanitetsforening kobles med tidligere voldsutsatte kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter. Mangelen på sosialt nettverk er en viktig årsak til at mange velger å gå tilbake til voldsutøver. Så hvordan skaper man et sosialt nettverk? Tanken bak Ressursvenn er at alt starter med en venn. Målet er at kvinnen skal få «hjelp til å stable seg på beina, finne seg selv og stemmen sin igjen, finne sine ressurser».

Fafo-rapporten konkluderer med at «Ressursvenn bidrar til å gi de unge som bryter med sin familie noe annet enn det profesjonelle hjelpere kan gi: noen å være sammen med i hverdagen og i høytider, noen de kan ha tillit til som kjenner «hele dem», noen som er glad i dem og noen de kan bety noe for på et personlig plan.» Det gir deltakeren en form for tilhørighet som mange opplever å miste etter brudd med voldsutøver.

Samtidig viser studien at tiltakene «krever et profesjonelt organisasjonsapparat rundt frivilligheten for å sikre faglighet, oppfølging, kvalitet, sikkerhet og kontinuitet i tilbudet.» Oslo Sanitetsforening sikrer dette med en egen Ressursvenn-koordinator som følger opp koblingene.

13. januar er det frokost seminar i Fafo med rapportlansering om Frivillighetens rolle i arbeidet mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. På seminaret tematiseres frivillige innsatser mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Hva det er rimelig å forvente at frivillige organisasjoner skal kunne løse av oppgaver, og møter frivilligheten målgruppens behov? Seminaret er gratis og varer fra kl. 10.00–11.15. Det er mulig å delta fysisk og digitalt.

Har du lyst til å lære mer om Ressursvenn i Oslo Sanitetsforening?

Kontakt vår koordinator Goke Bressers på tlf. 915 62 366 eller e-post goke.bressers@osf.no.

Vi har kurs for nye frivillige i slutten av januar.

Du kan lese hele Fafo-rapporten her.