Selvportrett filmen om Lene Maries kamp mot anoreksi

«Selvportrett»

«Selvportrett» hadde  premiere over hele landet 17. januar. Sanitetskvinnene har gjennom tildeling i Sentralstyret gitt midler til filmproduksjonen regissert av Margreth Olin med flere. Filmen følger en stor kunstner, som også har levd med alvorlig spiseforstyrrelse i over 20 år – Lene Marie Fossen.

«Selvportrett» er en utrolig vakker og kunstnerisk film, som gir innblikk i livet til en person som lider av alvorlig anoreksi, men også hvordan det er å være pårørende. Dessverre gikk Lene Marie Fossen bort i oktober 2019, men hun hadde et sterkt ønske om at så mange som mulig skulle få se filmen.

Vi anbefaler alle å se denne filmen som Sanitetskvinnene har bidratt til å realisere. Regissørene reiser omkring og holder lokale arrangementer med filmvisning og samtale i etterkant. Spre gjerne budskapet!

Klikk for å se reiseplanen til regissørene

pexels photo 373970 002

Vi trenger flere frivillige Ressursvenner!

Siden 2016 har Oslo Sanitetsforening hatt et samarbeid med Oslo Krisesenter hvor frivillige blir koblet mot en voldsutsatt. Det kan være veldig krevende å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. En frivillig Ressursvenn kan for eksempel gi støtte, være en samtalepartner, hjelpe til med å bli bedre kjent i Oslo etc.

Har du noen timer til overs i uka som du kan tenke deg å bruke på dette? Du kan regne med 2 til 4 møter i måneden, varierende fra 1 til 4 timer hver gang.

Torsdag 23. januar starter et Ressursvennkurs for nye frivillige. Kurset går over fire kurskvelder hvor man lærer mer om:

  • Vold i nære relasjoner
  • Vanlige reaksjoner på vold
  • Kultursensitivitet
  • Din rolle som frivillig
  • Grensesetting
  • Informasjon om Oslo Krisesenter

Ta gjerne kontakt med koordinator i Ressursvenn Goke Bressers, hvis du vil vite mer om dette eller delta på kurset:

goke.bressers@osf.no / 915 62 366.

 

Mer informasjon om Ressursvenn finner du også her.

5Q2A8497 Foto Charlotte Sverdrup HSFN

Herlig gladnyhet for 2020!

Med Home-Start Familiekontakten sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum ett barn under skolealder. Vi vet at utfordringene ikke nødvendigvis slutter når barna blir eldre, de blir kanskje til og med enda mer utfordrende. Det har vært tøft å måtte si nei når familier og ulike instanser har bedt om avlastning og hjelp. Vi har merket oss en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, men endelig har vi fått midler til å starte opp et pilotprosjekt til familier med barn over skolealder. Det betyr at vi nå kan hjelpe familier med barn fra 0 -16 år!

Henvendelsene vi mottar på vegne av familier med barn over skolealder kommer fra hjelpeapparatet, som skole- og barneverntjenesten, men også direkte fra familiene selv. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ til familier med eldre barn på enkelte avdelinger. Nå starter vår avdeling opp, og dekker bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.

Vi starter opp kurs for nye familiekontakter torsdag 23. januar, og kurset vil gå over 8 kurskvelder. Nytt tema for kurset vil blant annet være nettvett, sosiale medier, mobbing og selvskading. Våre «gamle» familiekontakter vil også bli invitert til denne kurskvelden slik at de som ønsker det kan gå inn i barnefamilier med eldre barn.

Forskning på temaet

Henvendelser fra familier med eldre barn kan også kobles til forskning rundt temaet:

«I lys av regjeringens strategidokument er det med undring vi registrerer at det satses lite på barn og unge i småskolen. Regjeringens forebyggende strategi handler mest om førskolealder og ungdomsskolen, mens vi registrerer et hull i strategien i de fire første skoleårene. Også i kommunene har forebygging og tidlig innsats stort sett handlet om de samme to aldersgruppene. Regjeringen presiserer i strategidokumentet at skolens forebyggingsfunksjon først og fremst er knyttet til kunnskapsformidling, men skoleinformantene er relativt samstemte at dette kan være en vanskelig oppgave når barna har problemer hjemme.»

«Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.»

(Agderforskning 2013 – En vanskelig start)

Tilbud til familier med barn 6-16 år

Home-Start+ vil skille seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn. I familier med barn i skolealder og ungdommer, vil det kanskje være mest fokus på at familiekontaktene vil fungere som samtalepartnere, samt støtte til foreldrerollen. Vi ønsker å ivareta disse foreldrene, da det kan være like utfordrende å være foreldre til eldre barn og ungdom. Livskriser kan oppstå og ramme barnefamilier også etter skolestart.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye og spennende utfordringer!

Vil du gå på kurs og bli frivillig, ta kontakt med koordinator maria.nordal@osf.no.

pexels photo 332835

Trening gir overskudd i hverdagen

I mai er det Holmennkoll-stafetten og vi som organisasjon skal delta for aller første gang – vil du være med å løpe med oss?

Fysisk aktivitet har også positive effekter på hjernen i form av reduksjon av angst og forbedret søvn. Når du er aktiv, skjer det ting i kroppen som du legger merke til med én gang, som for eksempel at du blir litt andpusten, får høyere puls og blir varmere. Om du øker aktivitetsnivået over tid, vil du merke at du får bedre kondisjon, klarer mer i hverdagen og blir sterkere.

Regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse.

Vi får spennende besøk av Stine som er trener på Barrys Bootcamp i Oslo. Stine skal gi oss gode tips og lette øvelser for en sterkere og sunnere hverdag. Hun skal forberede oss til Holmenkoll-stafetten som er lørdag 9. mai.

Følg oss enten på Facebook eller på hjemmesiden vår for mer informasjon.

Ønsker du å melde deg på allerede nå så skriv til pamelding@osf.no, fortell oss gjerne hvilken etappe du kan tenke deg å løpe samt størrelse du trenger til T-skjorten vi lager.

Vi gleder oss!

Fastelaven Marit

Binde fastelavnsris med oss?

Bli med å bind fastelavnsris!     

Vi håper du vil være med å delta på dette utrolig koselig og meningsfulle tradisjonsarbeidet! Det er åpent for alle og er også gøy for barn! Vi samarbeider med Frognerparken sanitetsforening om felles binding!

Dato for binding i Solskinnsveien 12 er som følger;

mandag 3. februar fra kl. 10.00-16.00

Tirsdag 4. februar fra kl. 10.00-16.00

Onsdag 5. februar fra kl. 10.00-16.00

Onsdag 12. februar fra kl. 16.00-20.00

Huset står åpent så du kommer når det passer deg best, det vil bli lett servering.

Følgende datoer står vi ved hovedinngangen til CC Vest for å selge fastelavn;

Fredag 14. og lørdag 15. februar og torsdag 20. februar.

Fredag fra kl. 12.00 og lørdag fra kl. 11.00.

Ønsker du å binde fastelavnsris eller stå på CC Vest og selge så melder du deg på ved å sende en epost til; pamelding@osf.no.

05.05 Barn bilde 1

Nyttårsforsett

Januar er måneden hvor mange bestemmer seg for å gjøre noe, ta grep enten det er å begynne å trene mer, slutte å røyke, besøke familien oftere eller bli frivillig eller medlem i en organisasjon.

Hvorfor ikke bli medlem i Norges største organisasjon?

Når du blir medlem hos oss vet du at du bidrar og hjelper oss å gjøre en flott innsats for samfunnet.

Når du støtter Oslo Sanitetsforening er du med på å holde hjulene igang, du bidrar til at vi kan forsette å forske på helsen til kvinner, og tilby alle de gode tilbudene som vi har.

Vil du bli frivillig familiekontakt i Home-Start eller Ressursvenn? Nytt kurs starter torsdag 23. januar. Disse kursene er gratis, meget lærerike og interessante og ikke minst godt for CVen din. Ønsker du å vite mer, eller melde deg på, så send en epost til pamelding@osf.no 

Her er noen av tilbudene våre;

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Velkommen, tilbudet er gratis!

Venner på tvers er en gruppe med frivillige som strikker tøy og pledd til barn innlagt på Intensivavdeling på Ullevål sykehus. Dette er et hyggelig møtested, med plass til alle! Kom og gjør strikking til noe stort og meningsfylt!