Vi trenger flere frivillige Ressursvenner!

Siden 2016 har Oslo Sanitetsforening hatt et samarbeid med Oslo Krisesenter hvor frivillige blir koblet mot en voldsutsatt. Det kan være veldig krevende å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. En frivillig Ressursvenn kan for eksempel gi støtte, være en samtalepartner, hjelpe til med å bli bedre kjent i Oslo etc.

Har du noen timer til overs i uka som du kan tenke deg å bruke på dette? Du kan regne med 2 til 4 møter i måneden, varierende fra 1 til 4 timer hver gang.

Torsdag 23. januar starter et Ressursvennkurs for nye frivillige. Kurset går over fire kurskvelder hvor man lærer mer om:

  • Vold i nære relasjoner
  • Vanlige reaksjoner på vold
  • Kultursensitivitet
  • Din rolle som frivillig
  • Grensesetting
  • Informasjon om Oslo Krisesenter

Ta gjerne kontakt med koordinator i Ressursvenn Goke Bressers, hvis du vil vite mer om dette eller delta på kurset:

goke.bressers@osf.no / 915 62 366.

 

Mer informasjon om Ressursvenn finner du også her.