pexels photo 373970 002

Vi trenger flere frivillige Ressursvenner!

Siden 2016 har Oslo Sanitetsforening hatt et samarbeid med Oslo Krisesenter hvor frivillige blir koblet mot en voldsutsatt. Det kan være veldig krevende å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. En frivillig Ressursvenn kan for eksempel gi støtte, være en samtalepartner, hjelpe til med å bli bedre kjent i Oslo etc.

Har du noen timer til overs i uka som du kan tenke deg å bruke på dette? Du kan regne med 2 til 4 møter i måneden, varierende fra 1 til 4 timer hver gang.

Torsdag 23. januar starter et Ressursvennkurs for nye frivillige. Kurset går over fire kurskvelder hvor man lærer mer om:

  • Vold i nære relasjoner
  • Vanlige reaksjoner på vold
  • Kultursensitivitet
  • Din rolle som frivillig
  • Grensesetting
  • Informasjon om Oslo Krisesenter

Ta gjerne kontakt med koordinator i Ressursvenn Goke Bressers, hvis du vil vite mer om dette eller delta på kurset:

goke.bressers@osf.no / 915 62 366.

 

Mer informasjon om Ressursvenn finner du også her.