Gjennom tiltaket «Ressursvenn» knyttes kvinner og menn ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode.

For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller. Ressursvenner får forberedelseskurs med temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Tilbudet er et samarbeid med Oslo Krisesenter.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt koordinator Goke Bressers på tlf: 915 62 366 eller på e-post: goke.bressers@osf.no.

Har du spørsmål om vold og overgrep?

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.