Gjennom prosjektet «Ressurssvenner – guider til ny giv» knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode.

For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller. Ressursvennen får forberedelseskurs med temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening sentralt, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening med støtte fra Extrastiftelsen og Oslo Kommune.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt koordinator Goke Bressers tlf. 23 22 21 10 / goke.bressers@osf.no.

Har du spørsmål om vold og overgrep?

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.