light coffee pen working

Avholdelse av årsmøte

Landsstyret har bestemt at de foreninger som ikke har avholdt årsmøtet, må gjøre dette i to deler.
Dette gjelder blant annet for Oslo Sanitetsforening.

Den første delen skal avholdes elektronisk, og den andre skal være et fysisk møte når vi ikke lenger må ta hensyn til virussituasjonen.

Del 1 er godkjenning av regnskap og årsmelding for 2019, Strategi- og handlingsplan for 2020-2025 og budsjett for 2020. I tillegg så må alle valg tas på del 1. Disse dokumentene er lagt ved i denne saken.

I del 2 skal innkomne saker behandles. Når dette fysiske møtet skal avholdes er ikke bestemt, og det vil bli orientert om det i en egen innkalling.

 

Det vil bli sendt ut en e-post til hovedmedlemmer som har betalt medlemskapet i 2020, og som vi har epost adressen til, i begynnelsen av uke 13. I denne e-posten vil det ligge ved en orientering om hvordan man avgir sin stemme.

Alle stemmene for saker i del 1 skal være avgitt senest tirsdag den 31. mars.

2020 Innkalling til årsmøtet datert 6 februar

Strategi- og handlingsplan for perioden 2020-2025

Konsernregnskap 2019 signert

Årsmelding 2019 signert

Valgkomiteens innstilling til styre i OSF 2020

Styrets innstilling til valg

Budsjett 2020 avdelinger

Budsjett 2020 totalt

Ved spørsmål, ta kontakt med administrasjonen på oslo.sanitetsforening@osf.no.