5Q2A7818 Foto Charlotte Sverdrup HSFN

Er ditt nyttårsforsett å bli frivillig?

Kurs for nye familiekontakter starter 23.januar, og vi trenger deg som er glad i barn og ungdom!

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige til:

 • Ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken.
 • Oppdraget varer i 6 måneder.
 • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
 • Gjennomføre et 8 ukers kurs for å være best mulig forberedt.
 • Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

Som familiekontakt får du:

 • Leke med barn og ungdom.
 • Delta i meningsfylt aktivitet.
 • Hjelpe noen som trenger deg.
 • Veiledning og oppfølging.
 • Tilbud om spennende temakvelder.
 • Bli kjent med andre frivillige.
 • Gjør seg godt på CVen.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

 

Ønsker du flere opplysninger? 

Ta kontakt med våre koordinatorer:

Ellen Margrethe på telefon 908 32 147 eller på e-post: ellen.margrethe@osf.no.

Maria Saric Nordal på telefon 932 39 476 eller på e-post: maria.nordal@osf.no.

 

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no