Oppføringer av

Er ditt nyttårsforsett å bli frivillig?

Kurs for nye familiekontakter starter 23.januar, og vi trenger deg som er glad i barn og ungdom! Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, trilletur med […]

Internasjonal konferanse om vold mot gravide kvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening var medarrangører av konferansen Vold mot gravide, som ble holdt 28. august. Generalsekretær Grete Herlofson innledet for de over 100 deltakerne. 1 av 10 jordmødre spør aldri den gravide om vold, til tross for at 4% av kvinner blir utsatt for fysisk eller seksuell partnervold. Svangerskapsforgiftning, ekstrem svangerskapskvalme og diabetes utgjør en […]

Vil du hjelpe til i en småbarnsfamilie?

Kurs for nye familiekontakter starter 31. august, og vi trenger deg som er glad i barn! Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Oppgavene til familiekontakten […]