thank you 2

Temamøte med Leoul Mekonen

Torsdag 16. mars har vi gleden av å invitere til spennende temamøte med Leoul Mekonen i Solskinnsveien 12, klokken 17.30 – 20.30.

Leoul Mekonen er en inspirerende foredragsholder som bruker humor og egne erfaringer for å belyse viktige temaer. Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning, og hvordan jobber man konstruktivt sammen med minoriteter? Leoul byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge, når han svarer på disse spørsmålene.

Påmelding til oslo.sanitetsforening@osf.no
eller tlf: 23 22 21 10

Om foredragsholderen: Leoul Mekonen kom til Norge for 12 år siden som flyktning fra Etiopia, og har selv bodd på flyktningmottak. Leoul er sosionom, utdannet tolk, og og har en master i helsefremmende arbeid. Studielederen underviser ved en rekke høgskoler, og holder kurs ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse. Han har også tidligere jobbet som miljøterapeut ved Uteseksjonen i Oslo.

Når: 16. mars, klokken 17.30 – 20.30

Hvor: Oslo Sanitetsforening, Solskinnsveien 12

Her finner du eventen på Facebook:

https://www.facebook.com/events/650314031831031/