IMG 1161 lavere21

Vår støtte til Lesvos

Antakelig kom det rundt 135 000 flyktninger og immigranter til Europa med båt i løpet av de seks første månedene i 2015. Den greske øya Lesvos har vært spesielt utsatt, da Hellas er veien inn til Europa, og båtene fra Tyrkia kommer inn til Lesvos langs hele kysten. Behovet for mat, drikke, tørre klær og omsorg har derfor vært akutt.

I løpet av høsten har N.K.S. sendt ned flere grupper med frivillige Sanitetskvinner til Lesvos for å bistå i det omsorgsberedskapsarbeidet det har vært behov for. Kostnadene er dekket gjennom en kronerulling fra sanitetsforeninger over hele landet. Oslo Sanitetsforening har i høst donert bort kr. 25.000 til N.K.S. sitt arbeid på Lesvos.

Les mer om Sanitetskvinnenes bidrag på N.K.S. sin hjemmeside.