Lokalet 019

Frivillighetsprisen 2015

Oslo Sanitetsforening med vår aktivitet i Bydel Vestre Aker, har blitt tildelt Frivillighetsprisen 2015 i bydelen. Dette er vi selvsagt veldig stolte og glade for. Vi synes det er utrolig hyggelig at våre medlemmer og frivillige får denne annerkjennelsen for den frivillige innsatsen som gjøres.

Se forslaget bli lagt frem for Bydelsutvalget her.