Selvforsvar 4

Feministisk selvforsvar

Mange jenter har liten tiltro til sin egen evne til å forsvare grensene sine. Ofte er det bare enkle grep som å snakke med klar stemme eller ta rom med tydeligere kroppsspråk, som skal til.

I går tok vi med Sisterhood-jentene på et kurs i feministisk selvforsvar med Jenteforsvaret – et kurs som har som mål at jenter skal få en større tro på seg selv og sin egen styrke. Kurset besto av tre deler – en forebyggende, en grensesettende og en fysisk del. Kurset tok for seg konkrete utfordringer mange jenter møter i hverdagen, alt i fra frykt for å gå ute om kvelden, seksuell trakassering, problemer med selvtillit, frykt for overgrep og vold, til menns vold mot kvinner.

I løpet av dette kurset ble det snakket mye om grensesetting. Jentene fikk prøve ut ulike måter å sette grenser på, og de fikk kjenne på hvor de selv føler at sine egne grenser går. Jentene lærte også enkle, men effektive forsvarsteknikker.

SAMSUNG CSC

Jenteforsvarets kurs i feministisk selvforsvar er med på å hjelpe jenter til å sette egne grenser og gjøre dem mer bevisst i forhold til grenseforhandlinger og grensesetting også i andre situasjoner enn overgrepssituasjoner.  Dette var en spennende og veldig lærerik kveld!

SAMSUNG CSC