Wenche

TUSEN TAKK

Vår kjære, gode og dyktige Wenche jobber sine siste måneder som nasjonal koordinator før hun går over i en ny epoke i livet.

På vegne av alle koordinatorene i landet kan vi si at det blir et tomrom for oss. Wenche er en meget likenes dame det er lett å bli glad i. Nedenfor kan dere lese et lite intervju vi har gjort med Wenche før hun slutter.

Wenche har jobbet som nasjonal koordinator siden 2000.

Hva har vært de største endringene under disse årene?

Det er at kommunene er mer og mer åpne for det støttende frivillige familieprogrammet, møter ikke motgang som jeg gjorde i starten.  Da var det mange reaksjoner, skepsis og lite interesse og forståelse fordi vi brukte frivillige og ikke fagfolk. HSF består jo også av det mange kaller fagfolk, som vi kaller koordinatorer, men de som utfører støtten hver uke i hjemmet er jo familiekontakter og de er frivillige.

Hvilke tanker har du om å slutte etter alle disse årene?

Det er en tid for alt. 67 års alder er en veldig riktig pensjonstid i Norge. Jeg har planlagt og tenkt et år på det å gå av og nå føles det riktig.

Hva har gjort deg mest stolt?

Åh det er mye, men det at vi har blitt et anerkjent familiestøtteprogram både i departementet og direktoratet samt blant fagfolk som jobber med barn og familier det gjør meg stolt.

Hva gleder du deg mest til å gjøre nå som du blir pensjonist?

Her har jeg ikke noe svar – jeg er god til å leve i det jeg er i. Jeg gleder meg ikke til å slutte å jobbe, men det er slik det er, 67 år da blir man pensjonist.

Hva kommer du til å savne med jobben?

Kommer til å savne alle de fantastiske koordinatorene og kontakten med familiekontaktene. Det har også vært meget spennende, lærerikt og interessant å være i kontakt med politikere og byråkrater.

Hva skal du bruke de siste månedene i HS på?

Den siste tiden skal jeg kose meg med mine arbeidsoppgaver og de flotte ansatte på kontoret, vi skal på samling alle koordinatorene i Norge i september og det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal nyte den siste tiden, jeg skal blant annet være med på noen kurs for nye familiekontakter.

Råd og tips på veien til oss koordinatorer:

Fortsett som dere gjør. Jeg synes dere er dyktige i relasjoner til andre, fortsett å se hvert enkelt menneske som unikt og lag magiske hverdagsøyeblikk.

Jobb og tenk i Margaret Harrison ånd, bruk humor, vær respektfulle og vær et godt og varmt medmenneske.