Venner klemmer 780x520 525x350

Frivillig for voldsutsatte kvinner. Vi starter opp nytt kurs september 2018

Vi trenger DEG til å være en frivillig støttespiller for kvinner som trenger et medmenneske i en vanskelig tid. Ressursvenner er et program for kvinner tilknyttet til Oslo Krisesenter. Du må ha fylt 25 år for å være frivillig ressursvenn, men alderskravet kan fravikes dersom du har relevant erfaring.

Ressursvennen deltar på 4 kurskvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Kurskveldene er mandager kl. 17.30-19-30. Det vil også bli gitt veiledning og det arrangeres temakvelder for de frivillige. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltageren (kvinnen) underveis. Etter fullført kurs vil den frivillige kobles opp mot deltageren (kvinnen). Oppdragets lengde vil være ca. 9-12 mnd. Kursperioden er fra mandag 3. september-24. september. Kurset holdes i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Mer informasjon:
Dette er et samarbeid mellom OSF, N.K.S og Oslo Krisesenter, med støtte fra ExtraStiftelsen og Oslo Kommune. Frivillige får kursbevis etter fullført kurs.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med koordinator Eline D. Letzing på tlf. 23 22 21 18 / eline@osf.no.