i

SPRÅKVENN FOR ALLE

Fortell litt om deg selv;

Jeg heter Ingeborg, kommer fra Oslo, og jobber i Operaen som redaktør for forestillingsprogram og som webredaktør der. Tidligere jobbet jeg mange år i forlag. Jeg er veldig glad i språk, i kombinasjon med formidling – så jeg har også hatt språkkurs for mine norske kolleger. Jeg snakker italiensk og har studert språket både i Norge og i Italia. Som de fleste nordmenn snakker jeg også engelsk, og forstår en del tysk.

Hva var motivasjonen din for å starte som frivillig?

Bruke språkkompetansen mitt til å hjelpe folk slik at de kan bli bedre integrert i det norske samfunnet. Kan du ikke språket, er det lett å falle utenfor.

Hvor lenge har du vært frivillig i OSF?

Siden høsten 2017

Hva gir det deg?

Det er veldig morsomt å treffe alle deltagerne, bli kjent med ulike liv og bakgrunner. Alle har en historie, et utgangspunkt og grunner for og ha havnet akkurat i Norge. Jeg lærer jo bort, men synes også at jeg lærer utrolig mye av deltagerne. Jeg får stadig ulike spørsmål om hvorfor ting er som det er eller hvorfor sier man det på den måten, ting jeg kanskje ikke har tenkt over selv, og da må jeg jo undersøke, lese og finne ut av det så jeg har et svar til neste gang vi møtes.

Hva sitter du igjen med etter en kveld dere har vært samlet?

Det er gøy å lære om andre land, hvordan ulike samfunn fungerer, tradisjoner, politiske forhold, familieforhold og boforhold. Det gir også andre perspektiv og innfallsvinkler til forhold i det norske samfunnet.

Hvem kan delta?

Det er åpent for alle, alle som har lyst til å lære seg norsk er velkommen. Man bør ha et minimum av norsk forståelse, for vi prøver å forklare alt på norsk. Noen deltagere hjelper andre og noen ganger må vi ta det på engelsk., men vi forsøker å unngå det så mye som mulig.

Jeg er imponert over deltagerne, mange har deltatt på kurs på dagen eller hatt full arbeidsdag, og det sier noe om motivasjonen at de allikevel kommer på kvelden. De gjør lekser og er veldig engasjerte. Vi har til og med en som har kjørt fra Hadeland for å være med på disse kveldene. Noen var med en stund, og en fast kjerne deltok både i høst- og vårsemesteret. Det utvikler seg en fin gruppedynamikk når vi har faste deltagere, så derfor ønsker vi at de som begynner ønsker å være med et semester.

Vi har dette 2 ganger i måneden, men vi har sett at behovet er større, så det hadde vært flott om dette kunne bli et ukentlig tilbud. Det er uhøytidelige kvelder, og vi har det mye moro sammen, vi slapper av.

Dette er et gratis tilbud for alle, og det finnes Språkvenngrupper flere steder. OSF gjør utrolig flotte ting, og har mange gode tilbud og aktiviteter. Dette er en flott mulighet for å treffe andre, og være med på spennende og lærerike aktiviteter.

Vi starter opp igjen i starten av september kl.18.30, følg med på https://osf.no/engasjer-deg/sprakvenn/ for mer informasjon.

Interesserte kan også sende en mail til kreative@osf.no.