309326157 458953606264535 13659522612673436 n scaled e1665649371527

Små grep redder liv!

Små grep redder liv er N.K.S sitt hovedbudskap for 2022.

NKS 2583

Sanitetskvinnene hadde på et tidspunkt 1000 helseinstitusjoner.

Norske Kvinners Sanitetsforening startet som en beredskapsorganisasjon i 1896. Det var fare for krig med Sverige, og flittige sanitetskvinner satt i gang å sy sanitetsmateriell. Det ble heldigvis ikke krig, men en organisasjon som skulle bli en bauta i norsk velferdsbygging, så dagens lys.

I 2020 ble rollen som beredskapsorganisasjon nok en gang aktualisert i forbindelse med koronapandemien. Sanitetskvinnene vant den nasjonale Frivillighetsprisen 2021 for innsatsen i den lokale vaksinasjonen, hvor Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgrupper bidro i gjennomføringen av vaksineringen mot Covid-19 i nærmere hundre kommuner, og de frivillige la ned nærmere 200 000 frivillige timer og avlastet helsepersonell slik at vaksineringen kunne skje så effektivt som mulig. I naturkatastrofer som ved raset i Gjerdrum, sørget Sanitetskvinner for at hjelpemannskapet kan gjøre jobben sin. Våre frivillige gir informasjon om førstehjelp og forebygger slik at vi er best mulig rustet. Våre omsorgsberedskapsgrupper har samarbeidsavtale med kommunen for å sikre rask respons og god koordinering.

Gjennom historien har Sanitetskvinnene vist at de er villig til å stå sammen til det beste for lokalsamfunnet i kriser som ulykker, naturkatastrofer og pandemier. Vi vet hvor viktig det er å være forberedt og reagere raskt. Derfor er N.K.S sitt hovedbudskap for 2022: Små grep redder liv!

Lørdag 5. november planlegger Sanitetskvinnene i Oslo et større arrangement i sentrum fra 12.00-15.00.

Hensikten med arrangementet er å belyse N.K.S sitt hovedbudskap for 2022: Små grep redder liv!

OmosrogsberedsakpP4

Vi ønsker et stort oppmøte av frivillige fra alle lokallagene som skal gå i gule vester og skal delta med informasjon om hva vi i N.K.S gjør og verve medlemmer- i november er det gratis medlemskap ut året.

Denne dagen ønsker Sanitetsforeningene å synliggjøre 3 viktige områder med egne stands/bord:

  • Førstehjelp/Hjerte – her vil Pernille Næss delta med Anne dukke og vise Hjerte-Lungeredning- i tillegg vil vi fra lokallagene stille med mange små rød hjerter som publikum kan få prøve seg på. Litt førstehjelp og informasjon om hjertestarter.
  • Brannsikkerhet – innhold – brannvarslere, brannapparater og enkle produkter til å ha hjemme- her jobber vi med å få med oss en person fra brannvesenet i Oslo i tillegg til oss selv.
  • Egenberedskap– hva bør hver husstand ha hjemme i tilfelle en nødsituasjon som kan være naturkatastrofe som flom, strømstans, skred e.lign. Her skal vi ha med oss utstyr som kommunen foreslår hver husstand skal ha hjemme som egenberedskap. Skal også prøve å lage enkle aktiviteter med litt konkurranse/ utfordringer for publikum med utdeling av små giveaways.

Ta kontakt med oss i administrasjonen på oslo.sanitetsforening@osf.no hvis du ønsker å delta!

I Oslo Sanitetsforening tar vi beredskap og brannsikkerhet på alvor.

Derfor har vi denne uken hatt besøk av Mathias fra Trygg Kurs, som har lært oss om forebyggende brannvern og brannslukking. 

Forebyggende brannvern handler om å skape bevissthet rundt hva som forårsaker brann, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå at det oppstår brann. Visste du for eksempel av halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten fungerende røykvarsling? I Norge er 500.000 brannvarslere modne for utskiftning hvert år, og en halv million nordmenn sover hver natt uten fungerende røykvarsler (www.brennaktuelt.no).
 
311608819 5551982628215903 6767931524111317955 n311580967 5551983051549194 6829550737320730094 n311569157 5551983964882436 8519750199326283088 n

Fire enkle ting å huske på:

Uten navnhh