Kultursensitivitet i frivillig arbeid

Familiene i Home-Start Familiekontakten og deltakerne i Ressursvenn består begge av en mangfoldig gruppe mennesker. Å ha en flerkulturell forståelse og kunnskap omkring det at vi mennesker tenker og handler ulikt på bakgrunn av ulik kultur og livserfaring, er nyttig å ha med seg inn når våre frivillige skal skape trygge og velfungerende relasjoner med de menneskene de møter. Forrige torsdag hadde vi derfor gleden av å ha besøk av psykolog Cecilie Kolflaath Larsen, som holdt kurs om kultursensitivitet for nye frivillige i HomeStart-Familiekontakten og Ressursvenn.

Cecilie Kolflaath Larsen 1024x768

Psykolog Cecilie Kolflaath Larsen holdt kurs om kultursensitivitet for frivillige in Ressursvenn og Home-Start Familiekontakten.

Det kan være lett å vurdere andre med egen kultur som målestokk.  Kultursensitivitet handler om å ha en åpen og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke blant annet kommunikasjonsstiler og omsorgsmodeller. Cecilie tok oss med gjennom mange spennende og lærerike historier, viste oss hvor mye kulturen vi er vokst opp i påvirker måten vi kommuniserer på. Spennende og morsomt å utforske forskjellige kommunikasjonsstiler, og bli bevist på forskjellene som finnes i ulike kulturer.

Vi takker Cecilie for et lærerikt og meningsfullt foredrag. Kursdeltakere var veldig fornøyde, og går nå inn i sine koblinger med en større kulturforståelse.