Tusen takk, Synneve

Tidligere foreningsleder Synneve Munthe døde den 19. september 2022.

Synneve jobbet aktivt i foreningen i ulike verv fra 1977 til hun gikk ut av valgkomiteen i januar i år.

Synneve var en leder som aldri fremhevet seg selv. Hun var stille, forsiktig og ydmyk i forhold til andres kunnskaper. Samtidig var hun en som så at verden forandres seg og da måtte også foreningen forandre seg i takt med den. Det gjorde at under Synneves ledelse gjennomgikk OSF store endringer. Det største enkeltprosjektet var så klart da konsernet solgte Revmatikersykehuset og konsernet ble omstrukturert til å omfatte et forvaltningsselskap. Dette har gitt foreningen mange økonomiske ressurser som Synneve var opptatt av å forvalte for kommende Sanitetsarbeid.

Synneve var åpen for innspill og for nye tanker om utvikling. Det ble gjennomført flere prosjekter i hennes tid, blant annet «Ressursvenner – guider til ny giv», som foreningen fikk to nasjonale priser for, og som senere ble gjort til et landsomfattende prosjekt i Sanitetskvinnene. Andre aktiviteter som også ble innført i Synneve sin tid, var for eksempel Sisterhood. Dette var også en aktivitet som ble landsomfattende i Sanitetskvinnene.

Ved siden av stort engasjement og hjerte for foreningen var hun også svært engasjert Oslo Santetsforenings Utdanningssenter AS sitt styre, i N.K.S. Oslo Fylkes arbeid, i Majorstuen seniorsenter og i legatene som OSF bestyrer.

Våre tanker går til Synneve Munthes pårørende.

Oslo Sanitetsforening er takknemlig for Synneve Munthes store engasjement.

Synneve

Her kan du lese om et intervjuet vi hadde med æresmedlem Synneve Munthe i september 2021.