nks logo

SISTERHOOD – GRUPPEASSISTENT (Vikar i fødselspermisjon)

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, særlig gjennom to prosjekter, Home-Start Familiekontakten og Kvinneprat på Tvers/Sesam. I tillegg jobber OSF med ulike aktiviteter som har som formål å bedre kvinnehelse generelt, og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter der tema er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

SISTERHOOD – GRUPPEASSISTENT (Vikar i fødselspermisjon)
Sisterhood of Oslo er et byomfattende prosjekt i regi av Oslo kommune med fokus på forebyggende arbeid rettet mot jenter. Sisterhood tilbyr jentegrupper og jentecoacher til jenter i alderen 13 til 21 år. Prosjektet ønsker å motivere unge jenter til stor livsutfoldelse. Vi ønsker dialog rundt holdninger, handlinger og verdier. Sisterhood har som mål å styrke jenters selvfølelse ved å bevisstgjøre deres indre og ytre grenser, slik at de lettere kan ta egne valg, og si nei til selvdestruktiv atferd som vold, rus, kriminalitet, selvskading, overgrep, trakassering og mobbing. Les mer om dette tilbudet her.

I tillegg til Sisterhood-gruppen, driver vi også en jente-cafe en gang pr. måned. Det er også mulighet for å få coaching og en-til-en samtale med en voksen.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
Sørge for å drive prosjektet innenfor gitte rammer
Deltagelse i planlegging av gruppeaktiviteter
Forberedelse i forkant av gruppeaktiviteter.
Tilrettelegging av lokaler
Innkjøp av mat og annet nødvendig til kvelden. Dette i samarbeid med andre ansatte
Aktiv deltakelse under gruppeaktiviteter
Miljørettet arbeid
Aktiv deltagelse under for- og ettermøter av gruppevirksomheten
Representasjonsarbeid/markedsføring av Sisterhood ved behov

Dine kvalifikasjoner
Erfaring fra arbeid med barn/ungdom
Er utadvendt og kreativ
Ser viktigheten av forebygging
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby
Kurs i gruppeledelse og Sisterhoodmetodikk
En spennende og utfordrende jobb
Veiledning fra gruppeleder
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad
Gruppeassistent må være bevisst på si egen rolle i forhold til jentegruppa, og videre til det arbeidet Sisterhood står for

Arbeidstid
7 timer i uken.

Sisterhood følger skoleruta, og tilbudet er stengt i skolenes ferier. Turnus settes opp i samarbeid med gruppeleder for Sisterhood.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med Gruppeleder Susanne Nygård, telefon 23 22 21 16/908 79 995 eller susanne.nygaard@osf.no, evt. administrasjonsleder May Holen telefon 23 22 21 12/45 12 10 97.

Søknadsfrist 1. juni 2015
Søknad og CV kan sendes til oslo.sanitetsforening@osf.no.

Stillingen er et vikariat  fra 10. august 2015, og varer frem til 1. februar 2016.

Lønn
Etter nærmere avtale.