IMG 0679 1

Sisterhood

Hvordan er det egentlig å være jente i dag? Opplever du mye stress og press i hverdagen? Kanskje du av ulike grunner bare trenger et sted hvor du kan være deg selv? Da kan Sisterhood være noe for deg!

Sisterhood er et tilbud som gis til jenter i ungdomsskolealder. Dette er en møteplass der en fast gruppe på 12 jenter møtes hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00. Det er oppstart i september, med rekruttering på Hovseter-, Majorstua- og Ris Skole, etterfulgt av en «kick-off» hvor jentene kan bli enda bedre kjent med tilbudet, og skrive en søknad for å bli med i gruppa. Sisterhood følger skoleruta, og avsluttes i juni 2020.

Gjennom Sisterhood ønsker OSF å skape en inkluderende ungdomstid for jenter. Målet med dette tilbudet er å skape et fristed fra omgivelsenes press og forventninger, samt at jentene skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser. På Sisterhood skal det være en avslappet atmosfære, hvor jentene skal få være akkurat den de er og vil være. Sisterhood skal bidra til å forebygge helseplager blant unge jenter.

Vi har aktiviteter og temakvelder annenhver uke. På temakveldene snakker vi om ting jentene bryr seg om og synes er viktig. Meninger og synspunkter kan deles, og man kan få et innblikk i hva andre jenter mener om det samme. Vi gjør også aktiviteter sammen, vi drar på kino, lager mat, har hjemmespa, maler, danser og mye mer! Jentene får selvsagt være med å bestemme.

Ble du nysgjerrig på Sisterhood eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med gruppeleder Trude Brukstuen, e-post: trude@osf.no eller telefon: 95429475.