Jurk 009

Seminar om kvinners rettigheter i Norge – et gratis arrangement som er åpent for ALLE kvinner!

Hvilke rettigheter og plikter har du i ekteskapet og ved skilsmisse/separasjon? Hvilke rettigheter har barn til omsorg ved skilsmisse? Hva er reglene for barneoppdragelse? Hva kan du gjøre om du blir utsatt for vold eller opplever vold mot barn? Hvilke rettigheter har personer fra andre land til å bo i Norge?

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) gir hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. De gjør kvinner bevisste sin rettsstilling og arbeider for likestilling.

Onsdag 22. april kl. 17.00-19.30 kommer JURK til OSF i Solskinnsveien 12, der de vil holde et engasjerende foredrag om familierett, barnerett, utlendingsrett og fortelle litt om hva du gjør om du opplever vold mot deg selv eller barn. Etterpå holder JURK saksmottak hvor du kan levere konkrete juridiske problemstillinger. For å sikre kvaliteten gir de skriftlige svar senere.

Innimellom blir det pauser med kaffe, te og noe å bite i.

Velkommen til en veldig interessant kveld i med hyggelige kvinner i alle aldre fra hele verden! Ta gjerne med en venn, nabo eller kom alene!

Meld deg på til Trine Lund: trine.lund@osf.no eller på tlf. 23 22 21 15
Påmeldingsfrist: 20. april.