Styreleder

Sakspapirer til årsmøte 17.04

Kjære medlem!

 

Vi innkaller med dette til årsmøte i Oslo Sanitetsforening mandag 17.april kl 18 00.

Årsmøtet vil finne sted i våre lokaler i Solskinnsveien 12, Oslo.

Du finner sakspapirene til nedlasting litt lenger ned på siden. For å spare miljøet, vil sakspapirer for årsmøtet 2023 kun bli tilsendt dem som tar direkte kontakt med administrasjonen og ber om dette.

Ta kontakt med OSF sin administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail oslo.sanitetsforening@osf.no dersom du ønsker papirene tilsendt per post eller på e-post. (NB: Husk å oppdatere postadressen din og/eller e-postadressen din hos oss).

Ifm at det blir enkel servering til alle fremmøtte, setter vi pris på at du melder fra på forhånd om din deltakelse slik at vi kan beregne antall kuverter: pamelding@osf.no

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, vil det bli en presentasjon av NKS sin nye satsing på konseptet Kvinnehelsehus v/ Generalsekretær Malin Stensønes.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på årsmøtet 2023!

 

Vennlig hilsen

Maria Lundberg på vegne av styret i OSF

Sakspapirer til årsmøte: 

Innkalling årsmøte 2023

Årsmelding 2022 OSF

Styrets innstilling til valg årsmøte 2023

Brusetkollen Årsregnskap 2022 og Styrets årsmelding 2022

Konsern OSF Årsregnskap 2022_signert

Regnskap legat Barn og Ungdum_ikke revidert

Regnskap Venners venner fond_ikke revidert

Uttalelse_fra_ledelsen_OSF årsmøte 2023

Valgkomiteens begrunnelse av innstilling ifm valg 2023

Valgkomiteens presentasjon av innstilte kandidater valg 2023

Valgkomiteens innstilling til valg 2023

Uavhengig_revisors_beretning_-_OSF_2022

OSF Budsjett 2023 vedlegg avdeling

OSF budsjett 2023 vedlegg spes. ADK

OSF Budsjett 2023

OSF_Eiendom STYRETS_ÅRSBERETNING_2022

Årsregnskap_Oslo_Sanitetsforening_Eiendom_AS_2022_