Protokoll fra Årsmøte 2022

Årsmøte i Oslo Sanitetsforening ble avholdt den 21. mars 2022 kl. 18.00 i Oslo Sanitetsforenings lokaler i Solskinnsveien 12 i Oslo. Møtet omfattet godkjenninger av årsmøtepapirer som regnskap og årsberetning for 2021, Strategi- og handlingsplan 2022-2027, samt budsjett for 2022. I tillegg ble det gjennomført valgt av styre-, valgkomite, varamedlem til styret i Omsorgsberedskapsgruppa, og revisor.

Vedlagt er protokollen.

Protokoll årsmøte 2022.