Årsmøte 2022

Mandag 21. mars avholdt Oslo Sanitetsforening sitt årsmøtet.

Det var 24 stemmeberettigede til stede samt noen gjester.

Møtet ble gjennomført uten noen diskusjoner, og styrets årsberetning og regnskap for 2021 ble godkjent. Det ble også Strategi- og handlingsplan for 2022-2027 samt budsjettet for 2022.

20220321 184337

Valg til styre:

Ny styreleder er Maria Lundberg. Sanna Emtinger ble gjenvalgt som styremedlem, og Helene Marie Lassen er nytt styremedlem.

I valgkomiteen fortsetter Hilde Rosenberg og Hilde Wiese, mens Gunn J. Hovland, Kristin Lorentzen og Kamilla Aslaksen er nye i komiteen.

 

Solvår Fredriksen er valgt som vare til styret i Oslo Omsorgsberedskap.