Sykehusklovnene

Oslo Sanitetsforening heier på klovnene!

Vi i Oslo Sanitetsforening har valgt å donere bort inntektene fra årets julemarked til en helt spesiell organisasjon – nemlig Sykehusklovnene. Sykehusklovnene er en gruppe bestående av profesjonelle scenekunstnere, som alle har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene jobber for å skaper magiske øyeblikk og positive opplevelser for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Et møte med klovnene skal gir barna et godt pusterom – en pause fra sine faktiske omgivelser. En oppmerksom og lydhør klovn kan også være til nytte og trøst i ulike situasjoner. Det er for eksempel ikke alle barn som er like glad i å få et sprøytestikk i armen. Dette er en av flere situasjoner som klovnene kan være til hjelp og støtte. I dag jobber det klovner både på barneavdelingene på Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, A-hus og Drammen sykehus. Målet deres er at alle barn og unge skal oppleve å få besøk av sykehusklovner innen 2024.

SAMSUNG CSC

I går hadde vi i OSF gleden av å overrekke daglig leder for Sykehusklovnene Kristin Zachariassen en sjekk på 67 220 kr. Disse pengene er først og fremst et resultat av årets julemarked. Men fordi det er jul, og fordi vi gjerne vil hjelpe Sykehusklovnene i deres arbeid med å oppmuntre og støtte barn og unge ble det bevilget mer penger til klovnene enn hva som kom inn på julemarkedet. Marit Dahlsrud, representant for OSFs kreative kvinnegruppe Venner på Tvers overrakte pengedonasjonen. Dahlsrud sier at hun finner det inspirerende at styret i OSF bidrar med mer penger enn hva som kom inn på julemarkedet. Vi i OSF synes også det er fint å kunne bidra med noe ekstra. Å høre Zachariassen fortelle om virksomheten, og klovnenes positive effekt på både barn, deres pårørende og sykehusenes ansatte understreker vår tro på at dette er et viktig tiltak. Vi i OSF håper pengene kommer godt med!