pexels jess bailey designs 786799

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe

I forbindelse med Årsmøtet i Oslo Sanitetsforening 22. mars skal det velges et styremedlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe. Omsorgsberedskap har vært en del av Sanitetskvinnenes arbeid siden foreningen ble stiftet i 1896. 

Oslo Omsorgsberedskapsgruppe ble dannet i 2017 og har siden da hatt et styre bestående av leder, sekretær og varierende antall styremedlemmer og varaer fra de fleste lokalforeninger. Omsorgsberedskapsgruppen samarbeider med Oslo kommune og er et supplement til lokal beredskap. Når det gjelder oppdrag fra kommunen har man fra starten av sett for seg at medlemmene vil få forespørsel om å møte opp ved en ulykke eller annen plutselig hendelse. I tillegg avholdes det førstehjelpskurs og medlemsmøter, og Omsorgsberedskapsgruppen har i 2020 bistått i pakking og utdeling av Orklaposer til utsatte familier i hele Oslo. For mer utfyllende informasjon om omsorgsberedskap kan du ta en titt på faktaarket til N.K.S.

Vi har tatt en prat med Berit Solberg-Olsen som har sittet som sekretær i Oslo Omsorgsberedskapsgruppe siden 2017. Hun beskriver vervet som styremedlem som perfekt for deg som har en interesse for beredskap. Som styremedlem får du kursing i omsorgsberedskap fra N.K.S., deltar på ca. fire styremøter i løpet av året og er med på å arrangere medlemsmøter.

Det er en fin måte å stille opp på!

Omsorgsberedskapsgruppen består av ca. 45 medlemmer fra forskjellige lokalforeninger i Oslo, og det er derfor naturlig at et styremedlem representerer Oslos eldste og største lokalforening. I den sammenheng skal det velges et styremedlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe på Oslo Sanitetsforenings årsmøte 22. mars 2021. Om du ønsker mer informasjon om vervet kan du ta kontakt med Berit Solberg-Olsen på berit@skrova.no.

Du kan melde deg som kandidat til styret i Oslo Omsorgsberedskapsgruppe ved å kontakte foreningsleder Berit Mork Nordby, berit.nordby@osf.no eller 415 40 305.