Perm og briller

Innkalling til Årsmøtet 2021

Årsmøtet finner sted mandag 22. mars kl 18.00 i Solskinnsveien 12.

Påmelding: På grunn av smittesituasjonen kan det være at møtet må avholdes digitalt. Det er derfor påmelding til oslo.sanitetsforening@osf.no eller 23 22 21 10 senest 15. mars 2021.

Dagsorden:

A) Konstituering

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
 2. Valg av møteleder
  Styrets forslag til vedtak: Berit Mork Nordby
 3. Valg av referent
  Styrets forslag til vedtak: May Holen
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet
 5.  Valg av tellekomité på minst 3 personer
  Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet
 6. Opplysninger om antall stemmeberettigede på møtet
 7. Presentasjon av kandidatene til styret ved valgkomitéen

B) Styrets årsberetning 2020
Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2020 godkjennes.

C) Lokalforeningens reviderte regnskap for 2020
Styrets forslag til vedtak: Lokalforeningens reviderte regnskap for 2020 godkjennes.

D) Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.

E) Strategi- og handlingsplan for 2021-2026 og budsjett for 2021.
Styrets forslag til vedtak: Strategi- og handlingsplan for perioden 2021-2026 godkjennes.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes.

F) Valg:

 1. Nestleder for 2 år
  Tre styremedlemmer for 2 år
 2. Regnskapsfører
  Styrets forslag til vedtak: Kongsberg Regnskapstjenester AS
 3. Revisor
  Styrets forslag til vedtak: BDO AS
 4. Delegat(er) til fylkesårsmøtet
  Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet
 5. Valg av medlemmer til neste års valgkomité
  Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet
 6. Valg av delegat og vara til Landsmøtet 2021
 7. Valg av styremedlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe

Dersom smittevernhensyn skulle tilsi det, kan møtet måtte avholdes digitalt. Sakspapirene vil bli sent ut kun til de som ber om å få dem tilsendt. Ta kontakt med administrasjonen på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no og oppgi om du ønsker papirene pr. post eller på e-post.

Vennlig hilsen

Oslo Sanitetsforening, 19. februar 2021
Berit Mork Nordby/s/Foreningsleder

 

(Foto: Monica Jenssen Art&Eye)