Innforing i sosial rett 2

Digitalt foredrag ved JURK

Mandag 1. mars arrangerer Oslo Sanitetsforening et digitalt foredrag hvor JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) skal gi en innføring i sosial rett.

JURK er et gratis rettshjelpstilbud drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo. De tilbyr rådgivning til kvinner i hele Norge, i tillegg til å jobbe rettspolitisk for å bedre lovverket ut ifra kvinners ståsted.

Om foredraget de skal holde skriver de:

Foredraget gir en grunnleggende innføring i sentrale begreper i forvaltningen og stønader fra NAV. Blant annet ser vi på vilkårene for å motta stønadene man kan få ved sykdom, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Videre går vi gjennom vilkårene for å motta stønad som enslig forsørger, sosialstønad og retten til kommunal bolig.

Foredraget holdes på Zoom, mandag 1. mars klokken 18.00. Se facebookarrangementet for informasjon om påmelding. Lenke til foredraget sendes ut til alle påmeldte et par dager før foredraget finner sted.

Det blir også anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. Disse kan sendes inn til oslo.sanitetsforening@osf.no på forhånd. Vel møtt!