pexels gabby k 5063394

Kvinner innen forskning

Torsdag 11. februar markeres den internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning. Dagen gir anledning til å se nærmere på kjønnsforskjellene som fremdeles forekommer innen forskningsfeltet. For å sikre god og pålitelig forskning er det viktig med diversitet og forskjellige perspektiver, noe vi ikke oppnår uten kvinnelige forskere. I den sammenheng tar vi en titt tilbake på hvordan Sanitetskvinnene har bidratt til vitenskapelige fremskritt og fredsarbeid de siste 125 årene.

Siden Norske Kvinners Sanitetsforening ble et faktum i 1896 har Sanitetskvinnene satt forskning og vitenskap høyt. Allerede to år etter Sanitetskvinnene ble etablert åpnet landets første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Heldigvis ble det ikke krig i den omgang, men det var lite kunnskap om helse og hygiene i befolkningen og forekomsten av tuberkulose var høy. I 1899 satte Sanitetskvinnene fokus på opplysningsarbeid om sykdommen, og arbeidet for å samle inn midler til behandling.

De kommende tiårene var preget av økt fokus på helse- og omsorgsarbeid, og til sammen 7000 sykepleiere ble utdannet i regi av Sanitetskvinnene. Mye av arbeidet handlet om å styrke befolkningens kunnskap om helse og sykdomsbehandling. Kreft var et ømfintlig og tabubelagt tema på den tiden, men allerede i 1916 opprettet N.K.S. et pengefond til kreftforskning. Dette var hele 16 år før Radiumhospitalet ble bygd. I 1929 blir revmatisme også en av kampsakene til Foreningen, ved siden av tuberkulose og kreftforskning. Ni år senere ble den første pasienten tatt imot ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus – Nordens første sykehus av sitt slag.

Også i nyere tid har Norske Kvinners Sanitetsforening tatt grep for å fremme viktigheten av forskning. I 1996 ble det opprettet et fond spesielt rettet mot kvinnemedisinsk forskning. Dette underbygger det faktum at kvinnehelse og livskårsforskning er noen av Foreningens  viktigste fokusområder. FN-sambandet skriver at «[det trengs] forskning på områder som klimaendringer matsikkerhet, helse, energi og økosystemer i havet og på land. Større mangfold innen forskningen betyr at det er tilgang på flere flinke forskere og nye perspektiver». Sanitetskvinnene stått i bresjen for å fremme bedre helse og forskning i snart 125 år, noe vi gleder oss til å markere også ved jubileet 26. februar.