pexels vladislav murashko 6117591

Noen høydepunkter fra de siste 125 år

Norske Kvinners Sanitetsforening og Oslo Sanitetsforening feirer 125 år. Det har vært 125 år med arbeid for kvinners rettigheter, helse og livsvilkår. I løpet av året vil OSF trykke opp et hefte med oversikt over viktige hendelser i foreningens historie. Nå som vi nærmer oss jubileumsdatoen, 26. februar, har vi samlet noen av høydepunktene fra 1896 til 2021. 

Kristiania Sanitetsforening (senere OSF) ble i liket med N.K.S. stiftet i 1896, og foreningene delte styre helt frem til 1911. I 1897 så det ut til å kunne bli krig med Sverige, så arbeidet dreide seg i stor grad om felt- og nødmateriell. I 1898, bare to år etter foreningen så dagen lys, begynte sanitetskvinnene å utdanne sykepleiersker, med fokus på god og organisert sykepleie. Tuberkulosearbeidet var definerende for sanitetskvinnenes sentrale rolle i helsefremmende arbeid, og 1906 var et merkeår i arbeidet da Sanitetsforeningens første tuberkulosesanatorium ble opprettet på Grefsen bad. Videre, i 1914, ble en spedbarnsklinikk på Grünerløkka åpnet som den første av sitt slag. Denne kontrollstasjonen for spedbarn var det første steget mot det vi i dag kjenner som helsestasjoner.

1918 overtok foreningen sykepleien ved en avdeling på Ullevål sykehus. Oslo Sanitetsforening overtok eiendommen «Vangen» fra Otto og Tilla Hvalstad i 1920 og kjøpte senere naboeiendommen Brusetkollen i 1922. Brusetkollen AS har en lang historie bak seg som friluftsskole, feriekoloni, og i de senere årene barnevernsenter. Arbeidet for spedbarn og mødre fortsetter, og i 1925 åpner Sanitetsforeningen sine første mødreklinikker. Fem år senere ble det opprettet en kontrollstasjon  for barn fra 1 – 7 år som en utvidelse av spedbarnssatsningen. Foreningen fortsetter også satsningen på sykepleierutdanning, og det blir i 1931 besluttet å realisere planene om bygging av en sykepleierskole samt et revmatismesykehus. Skolebygget påbegynnes i 1934 og er ferdig til innflytting det påfølgende året. Revmatismesykehusets første pasient tas imot 15. september 1938.

1939 begynte krigen i Europa, og krisearbeidet gjør seg igjen gjeldende for foreningen. Nødhjelpskurs ble startet og beredskapsarbeid var sentralt. Krigen kom til Norge 9. april 1940 og det ble mer enn noen gang behov for ressursene og arbeidskraften Sanitetskvinnene bidro med. Arbeidet i krigsårene dreide seg i stor grad om å sikre tilstrekkelig ernæring til folket. I 1943 begynte foreningen med servering av mat til barn og barnefamilier, hvor det ble delt ut blant annet tran, frukt og grønt ved kontrollstasjonene. Ved krigens slutt gjennomgikk foreningen en omstilling til fredens og gjenoppbyggingens oppgaver. Noe av det første som ble igangsatt var hjelpearbeid til Finnmark. Oslo Sanitetsforening hadde som ledd i dette hjelpearbeidet lånt ut sitt barnehjem, «Maria Dehlis Minde» til skoleinternat for evakuerte Finnmarksbarn.

Oslo Sanitetsforening feiret i 1946 sitt 50-årsjubileum, og så tilbake på hva foreningen hadde bidratt med av oppgaver, utvikling og resultater med glede. Oslo Sanitetsforening/Oslo Krets hadde frem til da bestått av følgende områder: Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud og Vestfold. Fra dette året dannes det egne kretser i fylkene og Oslo Krets sammen med flere andre lokalforeninger dekker Oslo by.

Det ble i 1962 inngått en avtale mellom Staten ved Sosialdepartementet og OSF som innebar at Revmatismesykehuset (OSR) fortsatt skulle drives og eies av OSF som stiller sykehuset til disposisjon som «Universitetsklinikk». Til gjengjeld dekkes lønninger til leger og avdelingsleder for fysioterapeutene i sin helhet av Staten over Rikshospitalets budsjett. I 1973 ble det nye Revmatismesykehuset offisielt åpnet, og det spøker etter hvert for OSRs fremtid. Administrasjonssjef Eva Revlem ble i 1993 tilsatt som øverste ansvarlig leder for OSR fram til overflytting til nytt Rikshospital på Gaustadjordet 1997/1998. Oslo Sanitetsforening markerer i 1996 sitt 100-årsjubileum sammen med N.K.S.

Home-Start Familiekontakten starter som et treårig prosjekt i 2002. I 2007 starter OSF «Kvinneprat på Tvers», et inkluderingsprogram for innvandrerkvinner. Fremover satses det stadig på prosjekter rettet mot unge kvinner. I 2012 ble Sisterhood OSF startet som et forebyggende tiltak som følger en fast gruppe ungdsomsskolejenter gjennom et skoleår. Satsningen utvides i 2013 med Café S, et lavterskeltilbud åpent for alle jenter på ungdomstrinnet. Det ble i 2014 kjøpt ny eiendom til OSF Brusetkollen AS. Oslo Sanitetsforening har samarbeidet med etater i Oslo kommune om å gi tilbud til barn i en sammenhengende periode fra 1920, og har spilt en betydelig rolle for barn og unge gjennom alle disse årene. Prosjektet «Hurra for helsa» ble startet i 2015 som et tiltak for å forebygge helseproblemer blant kvinner mellom 20-30 år.

For fem år siden, i 2016, ble foreningens 120-årsjubileum markert. Samme år ble prosjektet «Sanitetskvinnenes ressursvenner guider til ny giv». Prosjektet gir bistand til kvinner og menn som har vært i en voldelig relasjon og som ønsker å reetablere seg utenfor dette ved bistand fra en frivillig. Prosjektet fikk Sanitetskvinnenes nasjonale pris som årets prosjekt, og Justis- og beredskapsdepartementets samarbeids- og samordningspris for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Etter tre år, i 2019, blir «Sanitetskvinnenes Ressursvenner – guider til ny giv» en fast virksomhet i foreningen og omdøpes til «Ressursvenn». Arbeidet for kvinner, barn og familier har vært sentralt gjennom hele foreningens historie, og i 2020 ble familiestøtteprogrammet «Home-Start+» opprettet innenfor Home-Start Familiekontakten. Prosjektet er toårig, og er rettet mot familier med barn i alderen 6 – 16 år.

Det har vært 125 innholdsrike år. Vi ser frem til de neste 125!