Livsstyrketrening – hva er det?

Det aller fleste av oss vet at styrketrening er bra for helsa og noe vi bør prioritere å gjør mer av. Og majoriteten av nordmenn er flinke til å trene! Resultatene fra Levekårsundersøkelsen 2019 viser at 80 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre trener minst én gang i uka.

kurs i livsstyrkemestring 1 Det er liten tvil om at regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagen. Allikevel er det ikke sånn at det å bygge fysisk styrke i seg selv er nok for å takle livets utfordringer. Mental eller emosjonell styrke har også mye å si for hvordan vi håndterer utfordringer og krisesituasjoner, og det er fullt mulig å trene det opp. Hvordan vi tenker, og hvordan vi håndterer tankene våre, er det viktigste når det kommer til å være mentalt sterk.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Renault, kom det frem at av alle svensker som trener minst én gang i uken (cirka 57 prosent), mener de fleste at mental styrke er viktig, men det er bare én av ti som trener mental styrke. Sannsynligvis skyldes det at de fleste av oss faktisk ikke vet hvordan man skal gå frem for å trene opp den mentale muskelen.

Hva er livsstyrketrening?

kurs i livsstyrkemestringVi mennesker tenker omkring 65 000 tanker om dagen, og av dem er cirka 95 % de samme tankene vi tenkte dagen før. Mange av tankene våre er ubevisste tanker. Hjernen skaper mønstre, vaner og rutiner der det kreves innsats fra hjernen for å løse oppgaven. Utfordringen er at disse tankemønstrene kan være veldig vanskelige å bryte, og at de blir vanedannende.

Flere vitenskapelige studier viser at tankene styrer følelsene, som i sin tur påvirker kroppens reaksjoner og funksjon. Det er altså oftest hjernen som setter stopp og bestemmer dine begrensninger.

Mental trening fungerer på nøyaktig samme måte som fysisk trening i treningsstudioet. Regelmessighet og kontinuitet gjør deg bedre og sterkere, men ikke over natten.

Livsstyrketrening handler om å utforske og bli bevisst sammenhenger mellom egne følelser, behov, tanker, kroppslige reaksjoner og livssituasjon. Ved å finne å finne enkle teknikker for redusere stress og belastninger i dagliglivet er målet er å kunne være til stede i nuet, uten å bli styrt av vanskelige og forstyrrende tanker og følelser. Livsstyrketrening bidrar til å opprettholde og fremme helhetlig helse og livsstyrke slik at hver enkelt er bedre rustet til å takle utfordringer som måtte komme.

Hvordan kan jeg trene på livsstyrke?

DSC0314 2 – Kopi 1024x1024 1

Karin er fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse. Hun har lang erfaring med å jobbe med forebyggende tiltak hvor mestring og pasientens mål er i fokus.

Oslo Sanitetsforening inviterer til kurs i livsstyrketrening med kursleder Karin Jansen. Karin er spesialist i kvinnehelse samt fysioterapeut, og hun har lang erfaring i å holde kurs i energibalanse, stressmestring og livsstyrketrening/mindfulness.
Dette kurset vil ha fokus på oppmerksomhet i nuet, og legger vekt på puste- og kroppsøvelser.
Vi tilbyr samme kurs tre ganger. Du kan velge en av disse tre datoene:
  • 11. november kl. 15-17.00 (fulltegnet)
  • 18. november kl. 16-18.00 (fulltegnet)
  • 16. desember kl. 15-17.00
Kurset er gratis og åpent for alle. Det vil være en ukrainsk/russisk tolk til stede.
Kurset varer i to timer, inkludert en 30 minutters snack- og kaffepause. Det er begrenset med plasser, så meld deg innen 8. november til pamelding@osf.no. Husk å skrive hvilken kurskveld du ønsker å delta på.
Velkommen til en lærerik ettermiddag i Solskinnsveien 12!